สมาคม

Kassandra e.V.

ตั้งแต่ปี 1987

ของเรา

ปรัชญาการทำงาน

สมาคม Kassandra e.V. ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1987 และเป็นผู้ดำเนินการหน่วยให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้บริการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ แก่ทุกคนที่ทำงานขายบริการทางเพศ สมาคมและหน่วยให้คำปรึกษานี้เป็นสมาคมและหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ขายบริการทางเพศเพียงแห่งเดียวในรัฐ Bayern ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนของสมาคมในการดำเนินงานกับภายนอก

การดำเนินงานของ Kassandra e.V. ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ยอมรับว่าการขายบริการทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยถือว่าการขายบริการทางเพศในฐานะการให้บริการแลกค่าจ้างแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการใช้กำลังทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบ และการค้ามนุษย์ สำหรับเราแล้วการขายบริการทางเพศ คือ กิจกรรมระหว่างบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสองคนโดยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบด้วยกับกิจกรรมดังกล่าวนั้น

Kassandra e.V. สนับสนุนให้สังคมเลิกดูถูกดูแคลนและเลิกมองว่าผู้ขายบริการทางเพศทำผิดกฎหมาย สนับสนุนให้มีการยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานและในการดำเนินชีวิตของผู้ขายบริการทางเพศให้ดีขึ้น และสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ขายบริการทางเพศให้เสมอภาคกับผู้ขายบริการด้านอื่นๆ พร้อมกับสนับสนุนงานที่เน้นการสร้างความเข้าใจและความยอมรับของสังคมต่อปัญหาและความต้องการต่างๆ ของผู้ขายบริการทางเพศ

เรามองตัวเองว่าเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ต้องการคำแนะนำในเรื่องปัญหาและความต้องการต่างๆ ของผู้ขายบริการทางเพศ หน่วยงานของเราเปิดกว้างแก่ทุกคนที่อยู่ในข่ายงานขายบริการทางเพศ ไม่สำคัญว่าจะมีรสนิยมทางเพศเช่นไร ไม่สำคัญว่าเป็นคนจากชาติภาษาไหน

ขณะเดียวกันเราก็เป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพซึ่งให้ข้อมูลเฉพาะทางสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทางราชการและสถาบันต่างๆ

หน่วยให้คำปรึกษาของสมาคม Kassandra e.V. ยึดรูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการของผู้ขายบริการทางเพศในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นหลักในการทำงาน

ผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือจะได้รับทราบข้อมูล ได้รับคำแนะนำ ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการปูพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนให้จัดการระบบการทำงานของตนเองอย่างมืออาชีพ และได้รับการดูแล ทั้งนี้แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละคน (จะเลือกขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ระบุตัวตนก็ได้) เป้าหมายของการทำงานของหน่วยงานให้คำปรึกษาคือ มุ่งให้ผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือกำหนดวิถีชีวิตตัวเองได้ ตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ หาหนทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้ และวางแผนจัดการกับสภาพการใช้ชีวิตของตนได้ด้วยตัวเองเท่าที่จะเป็นไปได้ หากจำเป็นเราก็จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานเฉพาะทางหน่วยอื่นๆ ให้ด้วย

มีผู้ขายบริการทางเพศจำนวนมากที่มาจากชาติอื่นวัฒนธรรมอื่น ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในเบื้องแรกจะมีล่ามคอยช่วยแปลภาษาให้เมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจและช่วยลดอุปสรรคเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมลง เป้าหมายและผลของการทำงานให้คำปรึกษานั้นคือการให้ผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งนี้ได้

การให้เกียรติต่อผู้ขายบริการทางเพศและไม่เข้าไปก้าวก่ายในชีวิตของพวกเขาเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การติดต่อกันอย่างไว้วางใจต่อกันและกันและเกิดอุปสรรคน้อยที่สุด โดยเราเลือกใช้รูปแบบการให้มีผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขายบริการทางเพศเข้ามาช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางเรา

Kassandra e.V. เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย คณะกรรมการ และกลุ่มการดำเนินงานต่างๆ ในระบบการทำงานให้ความช่วยเหลือ เราทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

แน่นอนว่าในการดำเนินงานต่างๆ เราเก็บรักษาความลับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและไม่นำข้อมูลเหล่านี้ไปให้แก่ผู้อื่น

เราใช้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ได้จากภาครัฐอย่างรับผิดชอบและเปิดเผยรายรับและรายจ่ายของเรา

มีการบริหารตรวจสอบคุณภาพการทำงานเพื่อรับประกันคุณภาพในการทำงานของเรา

ติของเรา

ติขอ

ก่อนจะกลายมาเป็นสมาคม Kassandra e.V.

1987

ตอนนั้นทั่วโลกกำลังตื่นตระหนกเรื่องโรคเอดส์ คนจำนวนมากเกิดความกลัว รัฐ Bayern มีการออกกฎบังคับให้ “ผู้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อ” ไปตรวจเอดส์ หากเปรียบเทียบกับโรคติดต่ออย่างอื่นๆ เช่น วัณโรคหรืออีสุกอีใส การติดเชื้อ HIV (และโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นๆ) สามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนนิสัยของตัวเอง (=การใช้ถุงยางอนามัย) ถึงกระนั้น ผู้ขายบริการทางเพศกลายเป็นคนกลุ่มเดียวที่อยู่ในกลุ่ม “ผู้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อ” และถูกตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ (และบางครั้งก็รวมถึงกลุ่มผู้ติดสารเสพติดด้วย) ผู้ขายบริการทางเพศรู้สึกว่าพวกตนถูกเลือกปฏิบัติ พวกเขายืนยันว่า: เราทำงานอย่างมืออาชีพ เราเรียกร้องให้ลูกค้าของเราใช้ถุงยางอนามัย – เราไม่ได้มีความเสี่ยงติดโรคเอส์มากไปกว่าคนกลุ่มอื่นๆ!

ตอนนั้นหากมีคำสั่งให้ไปตรวจเอดส์แล้วไม่ไป ทางราชการก็ให้ตำรวจออกตามหาตัวและมีมาตรการ”บังคับให้มาปรากฏตัว” นอกจากตรวจเอดส์แล้ว ก็มีการตรวจซิฟิลิสด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีการตรวจเก็บตัวอย่างเมือกจากช่องคลอด – หากผู้ถูกตรวจไม่ยอมก็จะเป็นการตรวจแบบบังคับตรวจ

ขณะที่ในภาคสาธารณสุข เริ่มมีการพัฒนาการตรวจเอดส์แบบไม่ระบุตัวตนสำหรับทุกคน (ซึ่งเป็นการตรวจที่เลือกทำได้โดยสมัครใจ)

ประวัติการก่อตั้งสมาคม Kassandra e.V.

1987
พอกันที! เราจะจัดการเรื่องนี้กันเอง! ผู้หญิงสิบกว่าคนจากธุรกิจขายบริการทางเพศและจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ (ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ขายบริการทางเพศอีกครึ่งหนึ่งมาจากแขนงอาชีพอื่น) ได้ก่อตั้งสมาคมแห่งนี้และพัฒนาหน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ขายบริการทางเพศขึ้น ชื่อ “Kassandra (“คัสซันดรา”หรือในภาษาอังกฤษ “Cassandra”) เป็นชื่อของเจ้าหญิงนักพยากรณ์แห่งเมืองทรอยจากเทวตำนานของชาวกรีกโบราณ เจ้าหญิงผู้นี้โดนสาปว่าต่อให้พยากรณ์หรือทำนายเรื่องใดได้แม่นยำสักปานไหนก็จะไม่มีใครเชื่อคำพูดของนาง ในตอนนั้นพวกเรารู้สึกเหมือนตกอยู่ในสภาพเดียวกับเจ้าหญิงนักพยากรณ์คนดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนว่าตัวการใหญ่ในการแพร่โรคเอดส์คือเหล่าผู้ขายบริการทางเพศ

1987/1993
เราตั้งคำถามต่อเรื่องที่ว่าการบังคับให้ผู้ขายบริการทางเพศต้องไปตรวจโรคนั้นมีความสมเหตุสมผลชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนและเราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวนี้ งานวิจัยในระดับประเทศชิ้นหนึ่ง°ที่ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากผู้ขายบริการทางเพศมากกว่า 9000 รายได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ขายบริการทางเพศติดเชื้อ HIV/STI°° น้อยกว่าคนในแขนงอาชีพอื่นๆ เสียอีก! บทสรุปที่ตามมาก็คือ “การบังคับให้ผู้ขายบริการทางเพศไปตรวจโรคเป็นการมองข้ามกลุ่มคนอื่นๆ ที่เข้าข่ายการติดเชื้อ” และเราก็เรียกร้องให้ยกเลิกข้อบังคับให้ไปตรวจโรคเสีย

ระหว่างนั้นผู้ขายบริการทางเพศทั่วโลกก็ออกมาประท้วงภายใต้คำขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า:

The virus is   N O T   on the  D o l l a r - B i l l s !

2001
ในที่สุดการต่อสู้ของพวกเราก็ส่งผลทางด้านกฎหมาย: มีการยกเลิกข้อบังคับให้ไปตรวจโรค°°° และมีการนำการตรวจหา HIV/STI°° ได้อย่างไม่ระบุตัวตนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับทุกคนที่มีความเสี่ยงติดโรคเป็นพิเศษ°°°°มาใช้แทน

กฎหมายป้องการการติดเชื้อจากปี 2001, § 19
° Trossen, 1993 (ขณะนั้นเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสาธารณสุขแห่ง Wiesbaden นับตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมา เขาก็ได้เริ่มสอบถามขอข้อมูลสถิติจากหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเยอรมนี) https://www.peterlang.com/view/title/39135?tab=aboutauthor (ISBN 978-3-631-45470-1)
°° STI = sexually transmitted infections = คำที่ใช้รวมสำหรับเรียกโรคติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์
°°° ตามพื้นฐานของ “กฎหมายแห่งสหพันธรัฐว่าด้วยเรื่องโรคติดต่อ” และ “กฎหมายว่าด้วยเรื่องโรคติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์” ในกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไม่เคยมีการพูดถึงผู้ขายบริการทางเพศโดยตรงเลย
°°°° ระบุไว้ในกฎหมายป้องกันการติดเชื้อ มาตราที่ 19

ในส่วนของการทำงานขายบริการทางเพศอย่างเป็นอาชีพ เราเรียกร้องให้มีการปฎิบัติต่อผู้ขายบริการทางเพศอย่างเท่าเทียมกับผู้ทำงานบริการกลุ่มอื่นๆ และเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายพิเศษทั้งหมดในหมวดกฎหมายอาญา

สมาคมผู้ขายบริการทางเพศต่างพากันร้องเรียนว่า ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการยกเลิกกฎหมายพิเศษทุกอย่างในประมวลกฎหมายอาญา เราเห็นว่าการคงอยู่ของกฎหมายเหล่านี้เป็นการเลือกปฏิบัติ กฎหมายที่ใช้กับประชาชนทั่วไปเพียงพอแล้วสำหรับการปกป้องคุ้มครองพวกเรา นั่นคือ คุ้มครองในเรื่องการทำร้ายร่างกาย การข่มขืนกระทำชำเรา การบังคับขืนใจ การหลอกลวง ฯลฯ

การเป็นสมาชิกสมาคม

เรายินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา! เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมและเข้ามาช่วยงานเรา

การเป็นสมาชิกสนับสนุน

หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงิน โครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของเราคงไม่มีทางดำเนินการได้ เราขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์!

ผู้สนับสนุน

& สปอนเซอร์ของเรา