โครงการ & ผู้ให้การสนับสนุน

โครงการและผู้ให้การสนับสนุน

งานของ KASSANDRA ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากที่ว่าการเมือง Stadt Nürnberg ที่ว่าการเมือง Stadt Erlangen ที่ว่าการเขตการปกครอง Bezirk Mittelfranken และรัฐ Bayern ส่วน CHANCE ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเรื่องการมองหาอาชีพใหม่ทำได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจาก Bayerischer Arbeitsmarktfonds  หรือกองทุนตลาดแรงงานแห่งรัฐ Bayern

ที่ผ่านมา (ข้อมูลจากปี 2019) ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการภาคสนามคือ งานในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเป็นเพศชายไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากหน่วยงานใด ขณะนี้กำลังหาแหล่งทุนสนับสนุนงานในส่วนนี้อยู่ นอกเหนือจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้ว เราก็ยังจำเป็นต้องพึ่งเงินบริจาคและรู้สึกขอบคุณต่อการช่วยเหลือทุกอย่าง หากคุณอยากจะช่วยเหลืองานด้านใดด้านหนึ่งของเรา คุณก็สามารถระบุลงไปในการบริจาคได้ แน่นอนว่าเรายินดีออกหนังสือรับรองการรับการบริจาคกรณีที่คุณต้องการเอาไปดำเนินการเรื่องการลดหย่อนภาษี

เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและทางด้านความคิดกับเรา

เงินบริจาค

สำหรับเราการบริจาคหมายถึง:

  • เงินบริจาคของท่านช่วยเราให้สามารถเข้าถึงผู้ขายบริการทางเพศที่ทำงานอย่างไม่ใช่อาชีพเต็มตัวและ/หรือทำงานแบบหลบๆ ซ่อนๆ (hidden places) และยากที่จะเข้าถึงได้ และเป็นกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศที่มีความต้องการคำปรึกษาและการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก
  • เงินบริจาคของท่านช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานภาคสนามในการลงไปเยี่ยมเยียนผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเป็นเพศชาย
  • เงินบริจาคของท่านช่วยให้เราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่ผู้ขายบริการทางเพศซึ่งนำปัญหาต่างๆ มาแจ้งแก่ทางเรา แต่ไม่กล้านำเรื่องเหล่านั้นไปบอกเล่าแก่สาธารณะเพราะกลัวว่าจะถูกรังเกียจ
  • เงินบริจาคของท่านช่วยให้เราสามารถดำเนินงานในรูปแบบการจัดพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ขายบริการทางเพศได้มากยิ่งขึ้น (หยิบยื่นความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้ขายบริการทางเพศและ/หรืออดีตผู้ที่เคยทำงานขายบริการทางเพศได้โดยไม่ต้องรอให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือ)
  • เงินบริจาคของทานช่วยให้เราให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่คนที่มองการขายบริการทางเพศว่าเป็นทางทำรายได้เลี้ยงชีพของตนอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่คนที่กำลังทำงานขายบริการทางเพศอยู่และกำลังมองหาทางเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน
  • to be continued…
kassandra-illu-verein

มาช่วยสนับสนุนงานของเรากันเถอะ เพื่อร่วมมือกับเราปรับปรุงสภาพชีวิตและสภาพการทำงานของผู้ขายบริการทางเพศให้ดีขึ้น เรามีแผนการและความคิดต่างๆ สำหรับโครงการอีกหลายอย่างในอนาคต ขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกยินดีหากได้รับการบริจาคต่างๆ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ที่เราดำเนินงานอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

Kassandra e.V.
Endterstr. 6
90459 Nürnberg

kassandra@kassandra-nbg.de
โทรศัพท์: 0049 (0) 911 – 37 65 277

บริจาคเข้ามาได้ที่:

Kassandra e.V.

Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE74 7605 0101 0001 3390 48

Swift-BIC: SSKNDE77XXX

Konto: 133 90 48 /  BLZ: 760 501 01