СДРУЖЕНИЕ

Kassandra e.V.

от 1987 г.

Нашата

мисия

Cдружение Kassandra e.V. е основано през 1987 г. и е представител на специализирания консултативен център с разнообразни услуги за подпомагане на всички хора, които работят в сексуалната сфера. Дружеството и консултативният център са единствените в Бавария за работещите в сексуалната сфера, които са възникнали с цел помощ към самия себе си. Важните решения се вземат от общото събрание на членовете. Външното представителство на клуба се осъществява от ръководството.

Принципът на работа на Kasandra e.V. е приемането на проституцията като част от обществото. При това се прави ясно разграничаване между проституцията като сексуална услуга срещу заплащане и сексуалното насилие, експлоатацията и трафика на хора. Под сексуални услуги се разбира дейност между възрастни лица при взаимно съгласие.

Kassandra e.V. се застъпва за цялостното премахване на дискриминацията и за декриминализирането на секс-работниците, подобряването на техните условия на труд и живот и равнопоставеността на сексуалните услуги с упражняването на други трудови дейности, както и за повишаването на обществената информираност и приемането в обществото за интересите на работещите в сексуалната сфера.

Ние се възприемаме като доставчици на услуги за лица, търсещи съвети по въпроси, свързани с проституцията. Нашата организация е отворена за всички хора, предлагащи  сексуални услуги, независимо от тяхната сексуална ориентация, произход и/или етническа принадлежност.

Ние сме също така професионално звено за   контакт с държавни служби, власти и други институции, на които предоставяме нашите специфични познания.

 

Работата на консултативния център на Kassandra e.V. е насочена към жизнената среда и нуждите на хората, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане.При необходимост (по избор и анонимно) клиентите получават информация, съвет, подкрепа, стабилизиране, професионализация и наблюдение. Работата на консултативния център има за цел да помогне на клиентите да вземат самостоятелни решения с цел самоопределяне, да развият възможности за разрешаване на конфликти и в голяма степен сами да формират условията и планирането на живота си. При необходимост ние осъществяваме връзка с други специализирани служби.

С помощта на медиация в областта на културата се отчита високият дял на работещите в сексуалната сфера с мигрантски произход. Преводачите подпомагат на първо място по-добрия контакт и помагат при комуникацията и преодоляването на културните различия. Интеграцията на мигрантите е цел на / резултат от консултантската работа.

 

Уважението, а не покровителствената нагласа при контакт със секс-работници е предпоставка за доверие и безпроблемен достъп. Това се подпомага и от ангажирането на ментори със собствен опит в проституцията.

Kassandra e.V. е част от различни мрежи, комисии и работни групи. В регионалната и националната система за помощ ние поддържаме тясно и добро сътрудничество с други организации, за да предложим на нашите клиенти всеобхватна подкрепа и консултации.

 

 

Спазването на защитата на личните данни и конфиденциалността са задължителни.

 

С поверените ни дарения и публични средства ние боравим отговорно и отчитаме разходите и приходите.

 

Качеството на работата се осигурява чрез система за управление на качеството.

Нашата

история

Предисторията на Kassandra e.V.

1987 г.

В цял свят се шири СПИН-истерията. Все още няма лекарства. Много хора се страхуват. В Бавария се разпорежда извършване на  задължителни тестове за СПИН за „застрашени от заразяване“. Инфекциите с ХИВ (и други инфекции, предавани по полов път), за разлика от инфекция напр. с туберкулоза или морбили, могат да бъдат избегнати сравнително лесно чрез превантивни мерки (= употреба на презервативи). Въпреки това сега само проституиращите се считат за „застрашени от заразяване“ и редовно се проверяват (а от време на време и наркоманите). Проституиращите се чувстват дискриминирани. Те твърдят: ние работим професионално, изискваме от нашите клиенти употреба на презервативи – ние не сме по-засегнати от ХИВ от други хора!При неявяване на задължителните тестове за СПИН се провежда издирване от полицията и „принудително довеждане“. Освен за ХИВ се провеждат тестове и за сифилис, освен това се провеждат и изследвания с влагалищна натривка – в случай на отказ също и против волята на заинтересованите лица.

 

В същото време в общественото здравеопазване се развива културата на анонимните (и доброволни) тестове за СПИН за всеки.

История на възникване на Kassandra e.V.

1987 г.

Стига толкова! Ние се организираме! Около дузина жени, предлагащи сексуални услуги и жени с други професии (50:50) създават сдружението и изграждат консултативен център за секс-работници. Името „Касандра“ (Kassandra) напомня за едноименната пророчица от Троя, в чиито пророчества никой не е вярвал. Точно така се почувствахме ние поради  общото съмнение за разпространението на СПИН.1987/1993 г.

Ние проучваме внимателно съотносимостта на задължителните изследвания към работещите в сексуалната сфера и имаме успех. Чрез национално проучване° за задължителните иазследвания на повече от 9000 проституиращи беше доказано, че те са дори по-рядко заразени с ХИВ / болести, предавани по полов път (БПИ)°° в сравнение с членове на други групи от хора! „Задължителните прегледи на проституиращи изцяло пропускат епидемиологично значими групи“, беше заключението с призив за отмяна на всякакви задължителни изследвания.

 

Междувременно секс-работниците по света протестират с лозунга:

The virus is   N O T   on the  D o l l a r - B i l l s !

2001 г.

Най-накрая правни последици: премахване на всички задължителни тестове °°° и въвеждане на анонимни и безплатни тестове за ХИВ / БПИ°° за всички хора с особен риск от инфекция°°°°

Закон за защита от инфекции от 2001 г., § 19

° Тросен, 1993 г. (по това време ръководител на Службата за здравеопазване на Висбаден, от 1991 г. отправя запитвания към други служби за здравеопазване в цялата страна за техните цифри.) https://www.peterlang.com/view/title/39135?tab=aboutauthor (ISBN 978-3-631-45470- 1)

°° БПИ = болести, предавани по полов път = общ термин за болести, предавани по полов път

°°° въз основа на „Федералния закон за борба с епидемиите“ и „Закона за борба с болестите, предавани по полов път“, в който проституиращите никога не са били назовавани директно

°°°° утвърден в Закона за защита от инфекции § 19

В областта на професионалните сексуални услуги ние претендираме за равнопоставеност по отношение на правния статут и социалното осигуряване на проституиращите с другите работещи и отмяна на всички специални закони в областта на наказателното право.

Сдруженията на проституиращите лица се оплакват, че досега не са отменени всички специални закони в Наказателния кодекс. Ние се чувствуваме дискриминирани от тяхното съществуване. За нашата защита са ни достатъчни същите закони, които важат и за другите граждани: телесна повреда, изнасилване, принуда, измама и т.н.

Членство в дружеството

Приветстваме нови членове, които искат да се включат и да станат част от нашия екип! Очакваме Вас и Вашата помощ.

Членство със спонсориране

Без финансово подпомагане нашите предишни проекти не биха били осъществими. Благодарим на всеки дарител за помощта му!

Нашите

поддръжници и спонсори