งานทางเพศ

ในประเทศเยอรมนีงานขายบริการทางเพศเป็นงานถูกกฎหมาย!

การทำงานขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมายมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายการค้าประเวณีปี 2002 อย่างไรก็ดี การออกกฎหมายการค้าประเวณีทำให้สถานภาพทางกฎหมายเกิดความชัดเจนและทำให้กรอบเงื่อนไขในการประกอบอาชีพของผู้ขายบริการทางเพศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2017 กลับทำให้คนเข้ามาทำงานในแขนงการขายบริการทางเพศได้ยากขึ้น เพราะผู้ขายบริการทางเพศต้องรายงานตัวต่อทางราชการและมีหน้าที่ต้องไปขอรับคำปรึกษาแนะนำจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากราชการให้ทำหน้าที่นี้ หลายคนเกิดความกลัวเรื่องข้อมูลของตนและกลัวที่ต้องเปิดเผยตัวตนทั้งที่ตัวเองไม่เต็มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในวัยเรียน ทำให้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงว่ามีหลายคนที่แอบทำงานขายบริการทางเพศแบบหลบๆ ซ่อนๆ

KASSANDRA ช่วยให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้แต่ละคนสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ตามปกติแล้ว ผู้ขายบริการทางเพศดำเนินกิจการด้วยตัวเอง พูดง่ายๆ คือเป็นเจ้าของกิจการเอง ซึ่งผูกพันกับสิทธิ์และหน้าที่ทั้งหลายเหมือนเจ้าของธุรกิจทั่วไป เราให้การสนับสนุนการทำงานของคนเหล่านี้ โดยคำนึงถึงความต้องการของแขนงธุรกิจนี้ซึ่งแตกต่างไปจากแขนงธุรกิจบริการอื่นๆ และช่วยตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจ ความปลอดภัย สุขอนามัย และข้อกฎหมายต่างๆ

การทำงานขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมาย มีกฎหมายต่างๆ คอยกำกับดูแล สภาพทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจนี้เป็นเรื่องซับซ้อน... อ่านต่อไปหากสนใจและ/หรือสอบถามเรา:

การทำงานในเยอรมนี

– ในรัฐ Bayern – และในเมือง Nürnberg

หากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน สามารถสอบถามกับ KASSANDRA ได้ตลอดเวลา: KASSANDRA ให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้ขอรับคำปรึกษาไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มาสอบถามด้วยตัวเอง ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์

นี่คือ ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่เราสรุปอย่างกว้างๆ มารวมกันเอาไว้

กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (หรือ Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)) เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งประเทศเยอรมนีมาตั้งแต่ปี 2017 หากอยากอ่านเนื้อหาของกฎหมายดังกล่วสามารถคลิกดูได้ ที่นี่

ที่ประเทศเยอรมนี ทุกคนที่ถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) และทุกคนที่สมรสกับคนสัญชาติเยอรมันได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศได้ หากคุณไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่สมรสกับคนซึ่งถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU)  คุณก็ได้รับอนุญาตให้ทำงานดังกล่าวได้เฉพาะในประเทศซึ่งคู่สมรสของคุณถือสัญชาติอยู่เท่านั้น

หากคุณเป็นคนซึ่งถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) หรือสมรสกับคนสัญชาติเยอรมัน (ซึ่งสำหรับในเยอรมนีนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับคนข้ามเพศและคนที่ยังไม่แน่ใจเพศด้วย) และทำงานเป็นผู้ขายบริการทางเพศ คุณก็ไม่ต้องกลัวการเข้ามาตรวจค้นของตำรวจ หากเกิดเรื่องการใช้กำลังความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ หรือกรณีฉุกเฉินใดๆ คุณก็สามารถโทรศัพท์แจ้งตำรวจ (เบอร์ 110) ได้ตลอดเวลา คุณมีสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้มีการนำล่ามมาแปลให้ในการพูดคุย และก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเรียกให้หน่วยให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสมาคม KASSANDRA เข้ามาร่วมด้วย อย่าเซ็นชื่อเอกสารใดที่คุณเองยังไม่เข้าใจว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเรื่องอะไร

ที่ประเทศเยอรมนี ตำรวจมีอำนาจเข้าไปยังสถานบริการทางเพศทุกแห่งและมีอำนาจเข้าตรวจค้นได้ หากคุณไม่มีหนังสือเอกสารอนุญาตให้ทำงานได้ที่เยอรมนี คุณก็อาจมีปัญหาได้ โดยพื้นฐานแล้ว เวลามีตำรวจเข้ามาตรวจค้น คุณมีหน้าที่แค่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณเป็นใครเท่านั้น นั่นก็คือ แจ้งข้อมูลตามที่อยู่ในพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ (Flyer) ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการตรวจค้นของตำรวจได้ในส่วนดาวน์โหลด

หากคุณได้วีซ่าท่องเที่ยว (เช่น กรณีที่คุณเป็นคนจากละตินอเมริกา เอเซีย หรือแอฟริกา) คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หากคุณทำงาน ก็เท่ากับว่าคุณกระทำผิดกฎหมายและหากทางราชการตรวจพบ คุณก็จะมีปัญหา

คนที่พำนักอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนานเกินกว่า 6 เดือน (อยู่อย่างต่อเนื่อง) ต้องมีประกันสุขภาพ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว นี่เป็นเรื่องที่ผูกโยงกับเรื่องและคำถามอีกหลายเรื่อง หากคุณเป็นคนซึ่งถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) และไม่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่เยอรมนี คุณก็สามารถใช้บัตร EHIC (European Health Inscurance Card) ได้ ซึ่งเป็นการประกันสุขภาพที่ถูกกว่าการประกันสุขภาพแบบส่วนตัวหรือตามกฎหมายภายในเยอรมนี

การขายบริการทางเพศสามารถลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารพิเศษได้ ส่วนใหญ่โฆษณาทุกวันนี้จะลงกันในอินเตอร์เน็ทเป็นหลัก

Kassandra-Bayern-Karte

การหาที่ทำงานในการขายบริการทางเพศก็สามารถเข้าไปหาในอินเตอร์เน็ทได้เช่นเดียวกัน สถานประกอบการในแขนงธุรกิจบริการนี้มีหลากหลายรูปแบบมาก บางแห่งเอารัดเอาเปรียบคนทำงานมาก หากอยากรู้ว่าเงื่อนไขการทำงานของสถานประกอบการที่ตอนนี้คุณกำลังทำงานอยู่นั้นอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้หรือไม่ คุณก็สามารถสอบถามเราได้

หากมีใครบังคับขืนใจคุณให้ทำอะไร หรือหากมีใครยึดเอาเงินหรือรายได้ส่วนใหญ่ของคุณไป เราสามารถช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ดังกล่าวให้กับคุณได้ ไม่ว่าทำงานที่ไหน ไม่มีใครมีสิทธิ์มาทำไม่ดีกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการ แฟน หรือลูกค้าของคุณก็ตาม

ที่เมือง Nürnberg (ในรัฐ Bayern) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายรายหัวหรือเก็บภาษีพิเศษต่อผู้ทำงานขายบริการทางเพศ ทุกคนที่ประกอบกิจการส่วนตัวจะต้องไปยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรหรือ Finanzamt และเมื่อสิ้นสุดปีแต่ละปีที่ประกอบธุรกิจ ก็จะต้องทำการแจกแจงรายได้เพื่อให้ทางราชการคิดคำนวณอัตราภาษีที่แต่ละคนต้องเสีย

หากคุณทำงานแบบเสียภาษีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในประเทศเยอรมนี คุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องบางเรื่องจากกรมแรงงานของรัฐบาลเยอรมนี (Agentur für Arbeit) เช่น สามารถขอให้กรมแรงงานช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินในการเข้าศึกษาด้านวิชาชีพหรือการอบรมเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพ ในเรื่องนี้เราก็สามารถช่วยอธิบายให้คุณฟังได้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างและยินดีพาคุณไปที่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อจัดการในเรื่องเหล่านี้

ที่กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) ของเมือง Nürnberg คุณสามารถเข้าไปขอรับการตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และหากจำเป็นก็สามารถได้รับการบำบัดรักษาโรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้แล้ว หากมีข้อสงสัยเรื่องการคุมกำเนิดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังกรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) ของเมืองได้เช่นเดียวกัน เช่น หากคุณต้องการใบสั่งยาคุมกำเนิดหรือต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) หรือต้องการตรวจสอบว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำแท้ง ก็สามารถติดต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าวได้ ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt/aids_beratungsstelle.html

สถานที่ทำงานสำหรับ

ผู้ขายบริการทางเพศ

สำหรับ Nürnberg และเมืองใกล้เคียง (Fürth, Erlangen, Schwabach) มีข้อกำหนดเรื่องการห้ามค้าประเวณี ข้อกำหนดนี้ระบุไว้ว่าอนุญาตให้ทำงานขายบริการทางเพศได้ที่ไหนและอย่างไรบ้าง:

 • มีเขตที่ห้ามให้บริการทางเพศและห้าม “หาแขก” (ติดต่อกับคนที่อาจจะมาเป็นแขก) โดยเรียกเขตดังกล่าวเป็นภาษาเยอรมันว่า Sperrbezirk คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเรื่องข้อกำหนดเรื่องเขตห้ามให้บริการทางเพศและแผนที่ซึ่งระบุว่าเขตห้ามให้บริการทางเพศของ Nürnberg นั้นอยู่ที่ใดบ้างได้ที่ส่วนดาวน์โหลด
 • ในเขต Nürnberg, Fürth และ Erlangen จะให้บริการทางเพศกันส่วนใหญ่ที่อพาร์ทเมนต์ส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Modellwohnung หรือในคลับเปลือยหรือที่เรียกว่า FKK-Club อพาร์ทเมนต์ส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Modellwohnung จะคิดค่าเช่ากับผู้ขายบริการทางเพศเป็นรายวันหรือรายอาทิตย์ ส่วนในคลับเปลือยหรือที่เรียกว่า FKK-Club จะคิดค่าเข้าเป็นรายวัน โดยตามปกติจะรวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และการใช้ห้องอยู่ในค่าเข้าแล้วด้วย
 • นอกจากนี้แล้วที่เมือง Nürnberg ยังมีถนนขายบริการทางเพศที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนีคือที่ถนนชื่อ Frauentormauer ที่นี่มีอาคารอยู่ 17 หลังซึ่งผู้ขายบริการทางเพศสามารถเข้าไปเช่าทำงานได้ตามเวลาและตามรูปแบบการให้บริการที่แต่ละคนเลือก
 • ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศหรือบุคคลที่ยังไม่แน่ใจในเพศส่วนใหญ่มักให้บริการในอพาร์ทเมนต์ บ่อยครั้งทำงานร่วมกับผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเป็นผู้หญิง
 • คนที่อยากใช้บริการจากผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเป็นผู้หญิง + ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศหรือบุคคลที่ยังไม่แน่ใจในเพศส่วนใหญ่มักจะเข้าไปดูในอินเตอร์เน็ทที่ www.ladies.de, www.poppen.com, หรือ www.kaufmich.com
 • วัยรุ่นชายมักทำงานที่เขตที่พวกเกย์ชอบไปหาคู่กันหรือที่เรียกว่า Cruising-Areas หรือไม่อย่างนั้นก็ไปหาแขกตามร้านที่รู้จักกันว่าเป็นที่พบปะสังสรรค์ของพวกชายชอบชาย
 • ลูกค้าที่มองหาผู้ติดตามเพศชายหรือที่เรียกว่า Male Escorts มักเข้าไปดูที่ https://www.hunqz.com/escorts
หากมีข้อสงสัยเรื่องนี้ก็สอบถามกับทางเราได้เช่นกัน
ดูข้อมูลเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเขตห้ามค้าประเวณีใน Nürnberg und Fürth ได้ที่นี่: Downloads

เรื่องกฎหมาย

กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศหรือ Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 01.07.2017 กฎหมายนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศและการประกอบธุรกิจสถานบริการทางเพศ กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศทำให้เกิดความไม่แน่ใจขึ้นในหลายต่อหลายเรื่อง เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้และยินดีช่วยเหลือตอบคำถามของคุณหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้

สำหรับผู้ขายบริการทางเพศ

Zu Prostitution zählen auch z.B. Dominas, Escorts, Tandra-Massagen, Sexualbegleitung, erotische Massagen – egal ob die Tätigkeit regelmäßig oder nur gelegentlich ausgeführt wird. Nur wer offiziell als Sexarbeiter*in gemeldet ist, darf arbeiten.

Im Folgenden sind einige wichtige Informationen von der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zusammengefasst.

Wenn Sie als Prostituierte oder als Prostituierter tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, müssen Sie vor der Anmeldung der Tätigkeit persönlich eine gesundheitliche Beratung wahrnehmen und diese in regelmäßigen Abständen wiederholen.

Die gesundheitliche Beratung müssen

 • Personen ab 21 Jahren mindestens alle 12 Monate und
 • Personen unter 21 Jahren mindestens alle sechs Monate

wiederholen. Die gesundheitliche Beratung darf nur das Gesundheitsamt durchführen. Die gesundheitliche Beratung erfolgt vertraulich und umfasst insbesondere Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogenmissbrauchs. Über die gesundheitliche Beratung wird Ihnen eine Bescheinigung ausgestellt.

Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung ist Voraussetzung für die Anmeldung der Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituierter. Ohne gesundheitliche Beratung können Sie sich nicht anmelden und ohne Anmeldung dürfen Sie als Prostituierte oder als Prostituierter nicht tätig sein.

Für die gesundheitliche Beratung müssen Sie beim Gesundheitsamt eine Gebühr von 35 Euro bezahlen.

Sie müssen sich vor Aufnahme der Tätigkeit persönlich bei der Behörde anmelden, in deren Zuständigkeitsbereich Sie Ihre Tätigkeit vorwiegend ausüben wollen.

Für die Anmeldung brauchen Sie die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung. Bei der Anmeldung erhalten Sie wichtige Informationen zur und eine Beratung über die Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter.

Sie erhalten eine Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung (Anmeldebescheinigung). Die Anmeldebescheinigung ist bei der Ausübung der Tätigkeit stets mitzuführen. Ohne Anmeldebescheinigung dürfen Sie als Prostituierte oder als Prostituierter nicht tätig sein. Wer ohne gültige Anmeldebescheinigung der Prostitution nachgeht, muss eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro bezahlen.

Die Anmeldebescheinigung gilt

 • für anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren zwei Jahre
 • für anmeldepflichtige Personen unter 21 Jahren ein Jahr

Sie kann nach Ablauf ihrer Gültigkeit verlängert werden.

Für die Anmeldebescheinigung müssen Sie bei der Behörde eine Gebühr von 35 Euro bezahlen. Sie können sich zusätzlich eine Aliasbescheinigung ausstellen lassen. Sie enthält statt Ihres Vor- und Nachnamens einen selbst gewählten Alias, also einen von Ihnen gewählten Namen, den Sie bei Ihrer Tätigkeit verwenden. Wenn Sie die Aliasbescheinigung bei Ihrer Tätigkeit mitführen, dann müssen Sie die Anmeldebescheinigung nicht dabei haben. Für die Aliasbescheinigung müssen Sie bei der Behörde eine weitere Gebühr von 35 Euro bezahlen.

Informationen zur gesundheitlichen Beratung sowie zur Anmeldung für Prostituierte finden Sie auch im mehrsprachigen Informationsflyer für Prostituierte des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Dieser dient dazu, die in der Prostitution tätigen Personen über die Neuregelungen des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes zu informieren und ihnen den Zugang zu den zuständigen Behörden zu erleichtern.

ตารางแสดงข้อมูลหน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขอนามัย (Beratungsstellen), หน่วยงานสำหรับการจดแจ้งขึ้นทะเบียน (Anmeldestellen) และหน่วยงานออกใบอนุญาต (Erlaubnisstellen) ในรัฐ Bayern ดูได้ที่หน้าถัดไป: https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php#sec4

 

สำหรับผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศ

ผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศคือ ผู้ที่เสนอขายบริการทางเพศโดยบุคคลอื่นอย่างน้อยจำนวนหนึ่งคนขึ้นไปหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นอย่างน้อยจำนวนหนึ่งคนขึ้นไปใช้ห้องหับของตนในการขายบริการทางเพศ (ในที่นี้หมายรวมถึงการอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะ สตูดิโอ เอเจนซี่ และการจัดงานต่างๆ ด้วย) ส่วนผู้ขายบริการทางเพศที่ทำงานคนเดียวอยู่ในห้องหับของตนไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการ

ข้อมูลข้างล่างที่ตามมานี้เป็นการสรุปข้อมูลสำคัญๆ จาก เว็บไซต์ของกระทรวงครอบครัว งาน และสังคมของรัฐ Bayern

Haben Sie bereits vor dem 01.07.2017 ein Prostitutionsgewerbe betrieben, dann haben Sie dies der zuständigen Behörde bis spätestens zum 01.10.2017 anzuzeigen und einen Erlaubnisantrag bis spätestens zum 31.12.2017 nachzureichen.

Ein Prostitutionsgewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig Leistungen im Zusammenhang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine andere Person anbietet oder Räumlichkeiten hierfür bereitstellt.

Als Prostitutionsgewerbe gilt der Betrieb von Prostitutionsstätten, das Bereitstellen von Prostitutionsfahrzeugen, die Organisation oder Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen sowie der Betrieb von Prostitutionsvermittlung.

Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis sind insbesondere die Vorlage eines Betriebskonzepts für das Prostitutionsgewerbe und die Zuverlässigkeit des Betreibers oder der Betreiberin. Das Prostituiertenschutzgesetz stellt zudem Mindestanforderungen an Prostitutionsgewerbe je nach Gewerbeart.

Die Durchführung einer Prostitutionsveranstaltung und die Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs unterliegen einer zusätzlichen Anzeigepflicht.

Betreiber dürfen nur Prostitutierte mit gültiger Anmeldebescheinigung bei sich arbeiten lassen. Zudem müssen sie täglich dokumentieren wer wann bei ihnen gearbeitet hat. Außerdem müssen sie alle Verträge und Vereinbarungen dem Mieter*innen schriftlich geben. Darüber hinaus müssen sie Kondome und Gleitgeil bereitstellen.

ตารางแสดงข้อมูลหน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขอนามัย (Beratungsstellen), หน่วยงานสำหรับการจดแจ้งขึ้นทะเบียน (Anmeldestellen) และหน่วยงานออกใบอนุญาต (Erlaubnisstellen) ในรัฐ Bayern ดูได้ที่หน้าถัดไป:

https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php#sec4

สุขอนามัยและการ

ป้องกันโรคติดต่อ

การป้องกันการติดเชื้อ HIV/และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI และการป้องการการติดสารเสพติดเป็นงานหลักอย่างหนึ่งของเรา เราให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ทำงานขายบริการทางเพศเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ตามที่คุณต้องการและอย่างปลอดภัย

ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV และติดโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์หรือ STI และการให้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีในการทำงาน/ในการนำไปปฏิบัติงานได้จริงๆ เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย ผู้ขายบริการทางเพศที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขอนามัย (และไม่ได้อยู่ในสภาพเดือดร้อนทางด้านการเงิน) จะให้ความสำคัญกับสุขอนามัยในเรื่องเพศและหาทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน การป้องกันการใช้กำลัง และการจัดการกับปัญหาต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์และสิทธิ์ของตัวเองในแขนงธุรกิจนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญด้วย ในบางกรณีก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องตกสู่สภาพตกทุกข์ได้ยากด้วย: หากใครสักคนหนึ่งไม่สามารถหรือไม่ต้องการหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการขายบริการทางเพศ (อีกต่อไปแล้ว) – ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม – การยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ เช่น ขอเงินเลี้ยงดูประทังชีวิต (Grundsicherung)  ก็อาจเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งแทนที่จะเสนอขายบริการทางเพศโดยไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายห้าม

โดยเฉพาะผู้ขายบริการทางเพศที่ใช้สารเสพติด เราพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการใช้สารเสพติดอย่างปลอดภัย

นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (Prostituiertenschutzgesetz) กำหนดบังคับให้ผู้ขายบริการทางเพศและลูกค้าต้องใช้ถุงยางอนามัย เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่า การกำหนดเป็นข้อกฎหมายจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของการติดโรคได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี ผู้ขายบริการทางเพศจำนวนมากเห็นว่า ทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะปฏิเสธลูกค้าที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะตนสามารถอ้างถึงข้อกำหนดทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องต่อรองใดๆ กับลูกค้าให้ยืดยาว

เรื่องสำคัญ
ห้ามทำอะไรโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยโดยเด็ดขาด รวมถึงการใช้ปากหรือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารด้วย เพราะไม่เพียงเป็นเรื่องผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องอันตรายด้วย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิดสามารถติดต่อได้ผ่านการทำออรัลหรือการใช้ปาก การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยยิ่งมีอันตรายมากขึ้นไปอีก และที่เสี่ยงต่อการติดโรคมากที่สุดคือ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย เวลามีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทางทวารนั้นให้ใช้เจลหล่อลื่น เพื่อไม่ให้ถุงยางเกิดการฉีกขาด หากคุณมีปัญหาลูกค้าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย คุณก็สามารถเข้ามารับคำแนะนำในเรื่องนี้จาก KASSANDRA ได้ หากถุงยางเกิดฉีกขาดขึ้นมาระหว่างมีเพศสัมพันธ์ คุณก็สามารถไปขอรับคำปรึกษาจากกรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) เพื่อสอบถามว่าคุณจะป้องกันตัวเองไม่ให้ตั้งครรภ์ได้อย่างไรบ้างและคุณจะสามารถเข้ามารับการตรวจสุขภาพว่าติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่และได้เมื่อไร โดยไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพและโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย

ในการให้คำปรึกษาแนะนำนั้น การพูดคุยเรื่องการติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างมา เรามีปรัชญาในการทำงานในเรื่องนี้ว่า เราพยายามให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้กำลังใจคนที่ทำงานขายบริการทางเพศ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด บางครั้งการขายบริการทางเพศทำให้คนทำงานหันไปพึ่งสารเสพติด ส่วนใหญ่แล้วเป็นสารกระตุ้นเช่น โคเคน สปีด หรือคริสตัล บ่อยครั้งคนที่ติดสารเสพติดอยู่ก่อนแล้วก็หันมาทำงานขายบริการทางเพศ (ไม่ว่าจะแบบครั้งคราวหรือกึ่งเป็นอาชีพ) เพื่อให้ได้เงินมาซื้อสารเสพติดที่ตนติดอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนไล่เลียงไปจนถึงแอมเฟตามีน บ่อยครั้งเป็นการใช้สารหลายอย่างพร้อมกันเป็นระยะเวลานานกว่าหกเดือนขึ้นไป) เรามีประสบการณ์กับกรณีทั้งสองกรณีนี้ เราให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ขายบริการทางเพศที่ทำงานอย่างเต็มตัวเป็นอาชีพและเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดและผู้ใช้สารเสพติดที่หันมาขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินไปซื้อสารเสพติด
เพื่อให้คนพิเศษทั้งสองกลุ่มนี้เกิดความตระหนักในการใช้สารเสพติดอย่างมีความรับผิดชอบ เราใช้ข้อมูลและวิธีการให้ข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย บางอย่างเป็นข้อมูลและวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นมาเองและ/หรือได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆ การใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราสามารถกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคที่ทำงาช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด:

 • สมาคม Hängematte e.V. – ที่ปรึกษาและที่พักฉุกเฉินสำหรับผู้ติดสารเสพติดผิดกฎหมาย
 • สมาคม Lilith e.V. – ผู้หญิงให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิง
 • สมาคม Mudra Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. ซึ่งเป็นสมาคมให้การช่วยเหลือเยาวชนและผู้มีปัญหาเรื่องติดสารเสพติด

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา ลูกค้าผู้มารับบริการทางเพศต้องใช้ถุงยางอนามัย

การบำบัดด้วยบริการทางเพศ

เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องห้ามที่สังคมของเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับผู้พิการหรือคนสูงอายุ ความต้องการความใกล้ชิด การสัมผัส และเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่คนเหล่านี้อาจหาไม่ได้ในชีวิตส่วนตัว ด้วยเหตนี้การเลือกใช้บริการการบำบัดด้วยบริการทางเพศจึงอาจเป็นทางแก้ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนพวกนี้

เพื่อให้ผู้พิการและคนสูงอายุสามารถกำหนดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของตัวเองได้และไม่เป็นเรื่องต้องห้ามอีกต่อไป

KASSANDRA จัดอบรมเรื่องการการบำบัดด้วยบริการทางเพศเป็นครั้งคราวแม้จะไม่ได้จัดอย่างสม่ำเสมอก็ตาม โดยได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จาก profamilia Nürnberg โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ผู้หญิงและผู้ชายที่สนใจได้รับประกาศนียบัตรในฐานะผู้รับการอบรมเรื่องการบำบัดด้วยบริการทางเพศ

คอร์สการอบรมครั้งต่อไปเริ่มต้นใน 2023 (ฤดูใบไม้ร่วง): ใบปลิวสำหรับการอบรม (PDF)

ญาติ ผู้ดูแล และสถานดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถขอข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้จากทางเราได้:

 • ผู้ให้การบำบัดด้วยบริการทางเพศเสนอความช่วยเหลือในรูปแบบใดบ้าง
 • กรอบเงื่อนไขการให้บริการทางเพศ
 
 
หากต้องการติดต่อเรื่องการบำบัดด้วยบริการทางเพศ สามารถคลิกดูต่อได้ที่นี่: ติดต่อเรื่องการบำบัดด้วยบริการทางเพศ
kassandra-illu_sexarbeit-3

ความปลอดภัยใน

"วงการ"

เราให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับคำถามเรื่องความปลอดภัยในแวดวงการค้าประเวณี สมาคมของเราได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์มายาวนาน และสามารถให้คำแนะนำและกลวิธีในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เราไม่นำคำแนะนำทุกอย่างมาลงออนไลน์ หากคุณมีคำถามหรือต้องการคำปรึกษา ก็โทรศัพท์หรือเข้ามาหาเราได้ด้วยตัวเอง

ผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศ: ในประเทศเยอรมนี สามารถเปิดสถานบริการทางเพศอย่าง ซ่อง คลับเปลือย (FKK-Club) หรืออพาร์ทเมนต์ขายบริการทางเพศ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา กฎหมายกำหนดว่าผู้ประกอบการต้องไปยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานดูแลความเรียบร้อย (Ordnungsamt) และต้องนำหนังสือแจกแจงอธิบายเรื่องการประกอบกิจการของตัวไปยื่นแสดง โดยในเอกสารดังกล่าวต้องมีการอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนว่า สภาพการทำงานในสถานบริการแต่ละแห่งนั้นเป็นอย่างไร หนังสือแจกแจงเรื่องการประกอบกิจการนั้นต้องจัดทำขึ้นไว้เพื่อให้ผู้ขายบริการทางเพศที่ทำงานอยู่ที่สถานบริการแห่งนั้นเห็นได้

งานขายบริการทางเพศตั้งแต่ตัวอักษร

...A-Z

นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา เวลาพูดถึงคำว่า “Gesetz” (กฎหมาย) ส่วนใหญ่แล้วในแวดวงการขายบริการทางเพศจะหมายถึงกฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (Prostituiertenschutzgesetz/ProstSchG)
สามารถคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (Prostituiertenschutzgesetz/ProstSchG) ได้: https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php
นับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ การเป็นนายผู้หญิงทำให้ผู้ชายมีความสุขแต่ไม่มีการร่วมเพศ (Domina), บริการบำบัดช่วยเหลือทางเพศ, นวดอีโรติค, นวดตันตระ ก็ถือว่าเป็นการค้าประเวณีด้วย แม้แต่คนที่ให้บริการทางเพศเป็นครั้งคราวเพื่อแลกกับเงิน หรือการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับของที่มีมูลค่าเหมือนกับเงิน (เช่น สารเสพติด ที่พัก เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ ตั๋วคอนเสิร์ต ฯลฯ) กฎหมายก็มองว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ขายบริการทางเพศด้วย

ผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในแวดวงการขายบริการทางเพศมองว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (Prostituiertenschutzgesetz/ProstSchG) เป็นกฎหมายที่เข้ามาควบคุมมากว่าเข้ามาคุ้มครอง เพราะตอนนี้ผู้ขายบริการทางเพศต้องแสดงตนต่อทางราชการและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมากกว่าก่อนหน้านี้ ส่วนผลของการคุ้มครองของกฎหมายนั้นยังต้องรอดูกันต่อไป ข้อดีอันหนึ่งที่คาดได้คือ มีการควบคุมดูแลสถานประกอบการขายบริการทางเพศเข้มงวดกว่าก่อนหน้านี้

การลงโฆษณาหรือเสนอขายบริการเพศสัมพันธ์ทางทวาร ทางช่องคลอด หรือทางปากโดยไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ใครก็ตามที่ลงโฆษณาว่าให้บริการทางเพศโดยไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัย สามารถถูกลงโทษได้ การใช้ศัพท์เฉพาะทางอย่าง „natur“ (ธรรมชาติ), „pur“ (เพียวๆ), „französisch +++“ (ฝรั่งเศส +++) ฯลฯ ก็เข้าข่ายนี้เช่นเดียวกัน

ใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองมีโรคติดต่อที่ติดต่อได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ (STI/กามโรค) และนำโรคติดต่อนั้นไปแพร่สู่ผู้อื่น ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

ผู้ขายบริการทางเพศที่ยอมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสามารถถูกลงโทษจากทางราชการได้ ลูกค้าที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยสามารถถูกลงโทษในอัตราที่สูงได้ โดยเฉพาะหากเป็นการฝ่าฝืนโดยการใช้กำลังหรือการหลอกลวง (แอบถอดถุงยางออก) ยิ่งทำให้โทษสูงขึ้นไปอีก ในกรณีเช่นนั้นให้คุณพยายามเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าคนนั้นให้ได้ เช่น เรียกพนักงานรักษาความปลอดภัย แจ้งตำรวจ จดหมายเลขทะเบียนรถ ฯลฯ

หากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น เราก็ยินดีช่วยเหลือสนับสนุนแผนการของคุณ เช่น คอร์สสอนภาษาเยอรมันฟรี การอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ และเรื่องการสมัครงาน เรายินดีช่วยเหลือคุณในการหางานและในการติดต่อกับหน่วยราชการ กรุณาติดต่อนัดหมายเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราเป็นการส่วนตัวที่หน่วยให้คำปรึกษาของเรา เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะช่วยคุณในเรื่องไหนได้บ้างอย่างดีที่สุด

หากมีประสบการณ์เจอการใช้ความรุนแรงหรือโดนข่มขู่อื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ทางร่างกาย หรือทางจิตใจ) ทุกคนที่อยู่ในประเทศเยอรมนีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยให้คำปรึกษาที่คอยช่วยทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาพถูกบีบคั้น หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่

 • JADWIGA Fachberatungsstellen für Opfer von Frauenhandel (หน่วยให้คำปรึกษาสำหรับเหยื่อของการค้ามนุษย์), โทรศัพท์ Nürnberg: 0911 431 06 56
 • Frauenberatung Nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen (ให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิง สำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง), โทรศัพท์ 0911 28 44 00
 • สมาคม Wildwasser Nürnberg e.V., โทรศัพท์ 0911/ 33 13 30
 • Jungenbüro (สำนักงานสำหรับเด็กผู้ชาย) Nürnberg, โทรศัพท์ 0911/ 52 81 37 51
 • Frauenhaus (บ้านพักผู้หญิง) Nürnberg, Telefon 0911/ 33 39 15, หน่วยให้คำปรึกษาของบ้านพักผู้หญิง 0911/378 88 78

หากเป็นสถานการณ์การใช้ความรุนแรงหรือมีการข่มขู่อย่างร้ายแรง คุณสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้ทั่วประเทศเยอรมนีที่เบอร์โทร. 110
หากมีความจำเป็น ก็สามารถขอเข้ารับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงได้จาก KASSANDRA ลองถามเรื่องนี้ที่หน่วยให้คำปรึกษาของเรา

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2017 เป็นต้นมา ผู้ขายบริการทางเพศทุกคนจะต้องไปจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่มทำงานขายบริการทางเพศและต้องเข้าไปขอรับคำปรึกษาแนะนำเรื่องสุขอนามัย ในแต่ละรัฐของเยอรมนีนั้นหน่วยราชการที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้ก็แตกต่างกันไป หากต้องการข้อมูลเรื่องกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐทุกรัฐในเยอรมนี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่:  https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php.

นับตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ หรือ Prostituiertenschutzgesetz มีผลบังคับใช้ในปี 2017 เป็นต้นมา การเป็นนายผู้หญิงทำให้ผู้ชายมีความสุขแต่ไม่มีการร่วมเพศ (Domina), บริการบำบัดช่วยเหลือทางเพศ, นวดอีโรติค, นวดตันตระ ก็ถือว่าเป็นการค้าประเวณีด้วย แม้แต่คนที่ให้บริการทางเพศเป็นครั้งคราวเพื่อแลกกับเงิน หรือการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับของที่มีมูลค่าเหมือนกับเงิน (เช่น สารเสพติด ที่พัก เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ ตั๋วคอนเสิร์ต ฯลฯ) กฎหมายก็มองว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ขายบริการทางเพศด้วยนับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา หากใครไม่ได้จดแจ้งขึ้นทะเบียนเอาไว้ และโดนตรวจ ก็สามารถถูกลงโทษตามกฎหมายได้ ผู้ประกอบการที่รับผู้ขายบริการทางเพศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้มาทำงาน ก็อาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนสูงมากและหากเป็นการทำผิดซ้ำก็อาจถูกยึดใบอนุญาตได้

ที่รัฐ Bayern การให้คำปรึกษาเรื่องสุขอนามัยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขของทางราชการ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และแพทย์ผู้หญิงเป็นคนให้คำปรึกษา แต่ละท้องที่ก็มีความแตกต่างกันว่าผู้ที่ให้คำปรึกษานั้นมีความรู้เรื่องการขายบริการทางเพศมากน้อยแค่ไหน แต่ถึงกระนั้นคุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ให้คำปรึกษานั้นรู้ข้อมูลหลักๆ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับคุณ เช่น คุณจะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างไรในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแม้จะไม่มีประกันสุขภาพก็ตาม หลังจากการไปพูดคุยรับคำปรึกษาเรื่องสุขอนามัยแล้ว ทางราชการก็จะออกหนังสือรับรองให้ และคุณ (ในกรณีของรัฐ Bayern) ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 35 ยูโร หนังสือรับรองดังกล่าวนั้นหากออกให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ก็จะมีอายุใช้งานได้ 6 เดือน สำหรับคนที่มีอายุเกิน 21 ปีจะมีอายุใช้งานได้ 1 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วก็ต้องไปขอรับคำปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เช่น จากการแต่งงาน ก็ต้องนำหลักฐานไปแสดงเพื่อให้ราชการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ในหนังสือรับรองนั้น

ส่วนการให้คำปรึกษาเรื่องการจดแจ้งขึ้นทะเบียนนั้น ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการจะเป็นคนดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่จะอธิบายข้อกฎหมายให้คุณทราบว่าเรื่องไหนที่อนุญาตให้ทำได้และเรื่องไหนที่กฎหมายห้าม เจ้าหน้าที่จะส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังกรมสรรพากร (Finanzamt) ที่ดูแลรับผิดชอบในเขตนั้น (ที่ประเทศเยอรมนี ทุกคนที่ทำงานมีรายได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี) ตอนไปรับคำปรึกษาเรื่องการจดแจ้งขึ้นทะเบียน ต้องเตรียมรูปถ่ายไปด้วยหนึ่งใบ และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกครั้งเป็นเงิน 35 ยูโร (ที่รัฐ Bayern) จากนั้นทางราชการจะออกบัตรประจำตัวผู้ขายบริการทางเพศอย่างเป็นทางการให้คุณ ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลก็ต้องไปแจ้งให้ทางราชการแก้ไขให้ในบัตรประจำตัวดังกล่าวด้วย

หากต้องการ ก็สามารถให้ทางการออกหนังสือรับรองเรื่องการรับคำปรึกษาเรื่องสุขอนามัยและหนังสือรับรองการจดแจ้งขึ้นทะเบียนโดยใช้นามแฝงได้ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกเป็นเงิน 35 ยูโร แต่เนื่องจากในบัตรประจำตัวดังกล่าวต้องมีรูปถ่ายของคุณติดอยู่ – และต้องแสดงประกอบกับบัตรประจำตัวอื่นๆ – การลงนามแฝงในเอกสารเหล่านี้จึงไม่มีประโยชน์เท่าใดนัก หากคุณต้องการที่จะปิดบังไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าคุณทำงานเป็นผู้ขายบริการทางเพศ

ไม่ว่าจะมีอาชีพขายบริการทางเพศหรือไม่: ไม่มีใครบังคับให้คนอื่นกระทำการทางเพศใดๆ ได้ และไม่มีใครมีสิทธิ์บังคับคนอื่นว่าต้องมีเซ็กส์เมื่อไร ที่ไหน กับใคร และยังไง

ตำรวจที่เยอรมนีมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าตรวจค้นสถานค้าประเวณีทุกแห่ง ทุกเวลา สามารถเข้าไปดูในห้องทุกห้องในสถานที่เหล่านั้นได้ และสามารถเรียกตรวจบัตรประจำตัวของผู้ที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้ เวลามีตำรวจมาตรวจค้น คุณมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเพียงแค่เท่าที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตหรือตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวผู้ขายบริการทางเพศตามกฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (ProstSchG) เท่านั้น ดูข้อมูลในเรื่องนี้ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ให้บริการหรือลงโฆษณาการให้บริการทางเพศในห้วงเวลาหกสัปดาห์ก่อนถึงกำหนดคลอด

หากคุณตั้งครรภ์อยู่และต้องการคำปรึกษา คุณสามารถไปขอคำปรึกษาได้จากหน่วยให้คำปรึกษาของ profamilia ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศเยอรมนี กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) ของ Nürnberg ก็มีหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ (ดูเรื่อง การทำแท้ง ด้วย) หากคุณรู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กและเขาไม่ยินยอมจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู คุณสามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องนี้กับ KASSANDRA ได้ เรายินดีช่วยคุณและลูกของคุณให้ได้รับสิทธิ์ที่ควรได้

หากเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น กฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งได้ในช่วงสิบสองสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ เงื่อนไขก็คือ ผู้ตั้งครรภ์ต้องไปขอรับคำปรึกษาเรื่องการทำแท้งก่อน (เช่น ที่หน่วยให้คำปรึกษาของ Pro Familie หรือกรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt)) หากคุณไม่มีประกันสุขภาพและไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินค่าทำแท้ง คุณก็สามารถยื่นคำร้องขอให้ทางราชการช่วยจ่าค่าทำแท้งให้ส่วนหนึ่งได้

ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง คนที่ถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) และทำงานที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลาเกิน 6 เดือนและจ่ายภาษีให้แก่ราชการเยอรมนี  มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากทางราชการเยอรมันได้ (จากสำนักงานจัดหางาน Jobcenter/Arbeitsagentur)

ใครก็ตามที่มีรายได้ ต้องเสียภาษี เมื่อคุณไปจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายบริการทางเพศ หน่วยงานที่รับการขึ้นทะเบียนจดแจ้งก็จะส่งข้อมูลของคุณไปยังกรมสรรพากร (Finanzamt) เมื่อเริ่มทำงานขายบริการทางเพศ เราอยากแนะนำให้คุณรีบไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรทันทีและเมื่อสิ้นสุดปีการทำงานนั้นๆ แล้วก็ให้ทำการแจกแจงรายได้เพื่อให้ทางราชการคำนวณภาษีเงินได้ ในการนี้คุณอาจจำเป็นต้องให้ที่ปรึกษาทางภาษี (Steuerberater*in) เข้ามาช่วยดูแลให้

ทุกท้องที่มีกฎข้อบังคับแตกต่างกันว่าที่ไหนให้ค้าประเวณีได้และที่ไหนห้าม สามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่หน่วยงานดูแลความสงบเรียบร้อย (Ordnungsamt) ของแต่ละท้องที่ ดูข้อมูลเรื่องเขตห้ามค้าประเวณีในพื้นที่เมือง Nürnberg ได้ที่ส่วนดาวน์โหลด

งานอีกอย่างหนึ่งของ KASSANDRA การให้คำปรึกษาแก่คนที่กำลังคิดว่าจะเข้าไปทำงานขายบริการทางเพศหรือเพิ่งจะเริ่มทำงานนี้ได้ไม่นานนัก เราจะเล่าให้คุณฟังว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานจริงๆ นั้นเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่ว่าคุณจะได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าอยากจะลองทำงานนี้จริงๆ หรือไม่หรืออยากจะทำต่อไปหรือไม่ เรามีข้อมูลและทราบดีว่ากฎการทำงานใน “วงการ” นี้เป็นอย่างไร เรื่องไหนเป็นเรื่องปกติและเรื่องไหนไม่ปกติ ราคา/บริการเป็นอย่างไร และสถานประกอบการแต่ละแห่งแตกต่างกันอย่างไร เราสามารถให้คำแนะนำคุณได้ว่าเรื่องไหนที่คุณไม่ควรทำและเรื่องไหนที่ทำได้ถ้าอยากจะหาเงิน รวมถึงเรื่องทางกฎหมายว่าคุณต้องระวังเรื่องไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับทางราชการ

การเข้าเรียนคอร์สภาษาเยอรมันหรือเข้ารับการอบรมเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นว่าต้องเกี่ยวข้องกับแผนการเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเสมอไป คุณสามารถสมัครเข้ามาเรียนคอร์สภาษาเยอรมันทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูงขึ้นไปได้ตลอดเวลา โดยในคอร์สเหล่านั้นจะมีการสอนการใช้คำต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้หรือต้องใช้ในการทำงานขายบริการทางเพศด้วย

ค่าเช่าบ้านทำงานนั้นหากไม่คิดเป็นรายอาทิตย์ก็จะคิดแบบหักเปอร์เซนต์จากรายได้ของคุณ คนให้เช่าต้องออกใบเสร็จรับเงินว่าจ่ายค่าเช่าเมื่อไรและจ่ายเท่าไร

หากคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่คนเดียว ก็ควรหาเพื่อนร่วมงานมาทำงานอยู่ที่เดียวกัน ในคลับหรือในตึกที่มีคนทำงานรวมกัน ตามปกติจะมีระบบส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินและมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่อยู่ตึกเดียวกันหรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยช่วย

เราไม่ต้องการลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยไว้ในระบบออนไลน์นี้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาในเรื่องนี้ สามารถติดต่อเข้ามาหาเรา หรือหน่วยงานให้คำปรึกษาแก่ผู้ขายบริการทางเพศทั่วประเทศเยอรมนีได้

โฆษณาที่ดีเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยพื้นฐานแล้ว คุณควรพิจารณาดูให้ดีว่าคุณอยากจะลงข้อมูลเรื่องอะไรและอยากจะลงรูปอันไหน เพราะเรื่องที่ลงไปในอินเตอร์เน็ทแล้วย่อมแก้ไขหรือลบได้ยาก

ในฐานะที่คุณเป็นคนทำอาชีพอิสระ คุณควรจะคำนึงถึงเรื่องการออมทรัพย์สำรองไว้เลี้ยงชีพตอนวัยชราโดยสามารถทำสัญญาประกันเงินบำนาญกับบริษัทประกันเอกชนได้ ทั้งนี้ก็เพราะคนที่ทำอาชีพอิสระไม่ได้มีเงินบำนาญตามกฎหมายเหมือนคนทำงานประจำ นอกจากนี้แล้วก็ควรสำรองเงินหรือทำประกันเอาไว้สำหรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยด้วย เพราะหากเจ็บป่วยขึ้นมาคนที่ทำงานอิสระย่อมจะขาดรายได้ไปทันที

คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเลี้ยงดูเด็ก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ถ้าลูกของคุณอายุยังไม่ครบ 18 (มีบางกรณีที่อาจได้รับนานกว่านั้น)
 • คุณเป็นคนเลี้ยงดูลูกของตัวเอง/ลูกเลี้ยง/หลาน/ลูกบุญธรรมเป็นประจำ และเด็กคนนั้นอาศัยอยู่ที่เดียวกับคุณ
 • คุณพักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีหรือในประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งของสหพันธ์ยุโรป (EU) ในนอร์เวย์ ลิชเทนสไตน์ ไอส์แลนด์ หรือสวิตเซอร์แลนด์

สามารถจ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กให้แก่พ่อหรือแม่ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีได้ แม้ว่าเด็กซึ่งเป็นลูกของคนที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งของสหพันธ์ยุโรป (EU) จะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่คนนั้นที่ประเทศเยอรมนีก็ตาม

กฎหมายไม่ได้ห้ามการขายบริการทางเพศในสถานที่พักที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี เราไม่แนะนำให้คุณทำอย่างนั้น! เพราะมีความเสี่ยงว่าหากคุณทำเช่นนั้น หน่วยงานดูแลเด็กและเยาวชน (Jugendamt) อาจจะมาเอาตัวลูกของคุณไปอยู่ในความดูแลของทางราชการ ในทางตรงกันข้าม การที่แม่ไปทำงานเป็นคนขายบริการทางเพศนอกที่พักอาศัยของตัวเองไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างในการเอาตัวเด็กไปจากการดูแลของแม่ได้

การมีเพศสัมพันธ์ต่อหน้าเด็กหรือการฉายหนังโป๊ให้เด็กดูเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

ซื้อปฏิทินที่อ่านได้ง่ายๆ มาสักอันหนึ่งและลงบันทึกไว้ว่าวันไหนทำงานมีลูกค้ากี่คนและได้เงินจากแต่ละคนเป็นจำนวนเท่าไร ลงบันทึกไว้ว่าวันนั้นคุณไปทำงานที่ไหนและมีค่าใช้จ่ายในวันนั้นเท่าไรบ้าง หากวันไหนไม่ได้ทำงานเพราะหยุดหรือเพราะป่วย ก็ให้ลงบันทึกเอาไว้ในปฏิทินนั้น (ทางที่ดีที่สุดคือ ควรมีใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย)

หากคุณลงบัญชีว่าทุกวันมีลูกค้าคนเดียวและได้ราคาต่ำสุด แต่ว่าเสียค่าเช่าบ้านทำงานสูงมาก และทุกอาทิตย์จะซื้อถุงยางอนามัยแบบกล่องละ 100 อัน กรมสรรพากรที่ดูแลเรื่องการเสียภาษีย่อมไม่มีวันเชื่อคุณ หากกรมสรรพากรเกิดเข้ามาตรวจภาษีกับคุณเมื่อไร คุณจะปวดหัวมาก – คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตของคุณมากมาย ทางที่ดีที่สุดคือ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของคุณ และเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้อง

กฎข้อบังคับเรื่องเขตห้ามค้าประเวณีก็ครอบคลุมถึงที่พักซึ่งใช้เป็น”ที่อาศัย”จริงๆ ด้วย แม้โดยปกติแล้ว ไม่มีข้อห้ามไม่ให้ขายบริการในที่พักของตัวเอง แต่ถึงกระนั้นแต่ละคนก็ควรพิจารณาให้ดีว่าควรจะขายบริการในที่พักจริงๆ ของตัวเองดีหรือไม่ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามในเรื่องดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามมาที่เราหรือที่หน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ขายบริการทางเพศซึ่งมีอยู่ทั่วทุกแห่งในประเทศเยอรมนีได้

การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมายที่ประเทศเยอรมนี

คุณควรเก็บใบเสร็จรับเงินของสิ่งของหรือบริการต่างๆ ที่คุณจ่ายไปเพื่อการประกอบกิจการขายบริการทางเพศของคุณ ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านทำงาน หรือค่าเข้าคลับ ค่าลงโฆษณา ค่าถุงยางอนามัย ฯลฯ หากคุณซื้ออะไรในร้าน (เช่น ร้านขายยา ร้านขายยาและข้าวของเครื่องใช้ในบ้านซึ่งเรียกภาษาเยอรมันว่าร้าน Drogerie ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เช่น ถุงยางอนามัย, เจลหล่อลื่น ก็ให้คุณเก็บคูปองใบเสร็จที่ร้านเหล่านั้นออกให้เอาไว้
อย่ายอมให้ผู้ประกอบการสถานขายบริการทางเพศ คนขับแท็กซี่ หรือคนให้บริการใดๆ อื่นๆ เรียกเก็บเงินจากคุณโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ จ่ายเงินเฉพาะเท่าที่ปรากฏในใบเสร็จเท่านั้น นอกจากนี้แล้วบนใบเสร็จรับเงินต้องปรากฏข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจน:
วันเดือนปีที่จ่ายเงิน, ใครเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับเรื่องอะไร (ชื่อของคุณ และ เช่น ค่าเช่าห้อง), ใครเป็นผู้รับเงิน (เช่น เจ้าของคลับ XXX), เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และลายมือชื่อของบุคคลที่รับเงินจากคุณไป อาจเป็นพนักงานคนไหนของคลับหรือสถานบริการทางเพศแห่งนั้นก็ได้ ข้อสำคัญคือ ให้เขียนชื่อให้อ่านอออก

ทุกคนที่ใช้ชีวิตและทำงานที่ประเทศเยอรมนีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องมีประกันสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุสัญญา ส่วนใหญ่แล้วผู้ขายบริการทางเพศสามารถเลือกได้ว่าจะประกันสุขภาพกับเอกชนหรือประกันตามกฎหมาย

หากคุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) คุณก็สามารถทำประกันสำหรับสหภาพยุโรป (EU) ได้ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก โดยสังเกตดูได้จากรูปดาวสัญลักษณ์ของสหภาพยุโรป (EU) บนบัตรประจำตัวผู้รับประกันสุขภาพของคุณ ประกันสุขภาพนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั่วยุโรป
สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ ในบางท้องที่ในประเทศเยอรมนี มีบริการการแพทย์แก่ผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ ในเมือง Nürnberg หน่วยฉุกเฉินชื่อ Straßenambulanz Franz von Assisi เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการนี้ ที่กรมสาธารณสุข Nürnberg คนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายอยู่เป็นประจำสามารถไปขอรับการตรวจว่าตัวเองติดโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลจะให้ความช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพหรือไม่ บางครั้งโรงพยาบาลอาจมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในภายหลังซึ่งเป็นหนี้สิ้นที่คุณต้องมาชดใช้ในภายหลังต่อไป หากคุณตกอยู่ในสภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณ หากมีอาการบาดเจ็บถึงขั้นคอขาดบาดตาย ให้ไปที่โรงพยาบาลทันที ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงิน หมอก็จะทำการรักษาช่วยเหลือรักษาพยาบาลคุณ!

ตามความเห็นของสหประชาชาติ “มนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างที่ตนพึงพอใจและไม่เป็นอันตราย และได้รับโอกาสที่จะสืบพันธุ์ […] [รวมถึง] ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระว่าจะใช้โอกาสดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไร และบ่อยแค่ไหน” (Zinsmeister 2013, หน้า 48)

การบำบัดทางเพศและการช่วยทางเพศหมายถึงการบริการให้แก่คนที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยตัวเอง(อีกแล้ว) อาจเป็นผลมาจากความพิการทางกายหรือทางจิตก็ตาม

ดูที่เรื่อง Finanzamt (กรมสรรพากร)

ตามปกติผู้ขายบริการทางเพศถือเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ และด้วยเหตุนี้จึงต้องแจ้งต่อกรมสรรพากร (Finanzamt) ว่าตนประกอบอาชีพอิสระ และต้องแจกแจงรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ (Einkommenssteuer) และต้องแจกแจงภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับมาจากลูกค้าและต้องนำส่งต่อให้ทางราชการเยอรมัน (Umsatzsteuer)
ในการนี้ ผู้ขายบริการทางเพศแต่ละคนต้องทำบัญชีแบบง่ายๆ เกี่ยวกับรายรับและรายใจในแต่ละวันของตัวเอง เราแนะนำให้เก็บใบเสร็จเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดเอาไว้อย่างเป็นระบบ (เช่น ค่าเช่าบ้านทำงาน, ค่าถุงยางอนามัย, ของเล่นในการมีเพศสัมพันธ์, โฆษณา) เพราะสามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาหักภาษีได้ คนที่ทำงานแต่ไม่แจกแจงรายได้เพื่อเสียภาษีถือว่ากระทำผิดกฎหมายในเรื่องการหลบเลี่ยงภาษี

ผู้ขายบริการทางเพศกำหนดราคาเองว่าจะคิดค่าบริการเรื่องอะไรเท่าไร แน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของตลาดด้วยว่าคู่แข่งที่อื่นเขาคิดราคากันเท่าไร รายได้ของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการต่อรองและพูดคุยกับลูกค้าของคุณ – จะได้มากได้น้อยไม่มีใครกำหนดได้!

เราแนะนำให้คุณเรียกเก็บเงินจากแขกก่อนที่จะให้บริการและให้เอาเงินไปเก็บในที่ที่ไม่มีใครจะขโมยหรือปล้นจากคุณได้ ในธุรกิจนี้การเรียกเก็บเงินก่อนให้บริการเป็นเรื่องปกติ หากคุณให้บริการแล้วลูกค้าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายเงิน คุณก็สามารถไปฟ้องร้องต่อศาลได้ ในการนี้คุณต้องมีข้อมูลของลูกค้าคนนั้น: แจ้งตำรวจและ/หรือหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือจดหมายเลขทะเบียนรถของลูกค้าคนนั้นไว้

ดูเรื่องการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

กามโรคบางครั้งก็เรียกกันว่าโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ (มีตัวย่อว่า STIs ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า sexually transmittable infections) เพราะบางทีคุณอาจมีเชื้อของโรคติดต่อเหล่านี้อยู่ในตัว โดยทีคุณเป็นเพียงแค่พาหะแต่ไม่ออกอาการป่วย และหากใครมามีเพศสัมพันธ์กับคุณก็อาจติดเชื้อนั้นและป่วยได้

ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีกฎบังคับให้ผู้ขายบริการทางเพศต้องไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพ แต่ที่นี่มีกฎบังคับให้ต้องใช้ถุงยางอนามัย (ดู กฎบังคับให้ต้องใช้ถุงยางอนามัย)
กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) ที่เมือง Nürnberg มีบริการตรวจโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ให้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โทร. 0911/231 -2767 หรือ -2292)

ใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองเป็นกามโรคและนำกามโรคนั้นไปติดผู้อื่น ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

มีการติดเชื้อหลายประเภทที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารก็ตาม การป้องกันโรคติดต่อเหล่านี้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การใช้ถุงยางอนามัย หากเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอดหรือทางทวารก็ให้ใช้เจลหล่อลื่นเพื่อป้องกันการฉีกขาดของถุงยางอนามัย สำหรับผู้ที่มีเซ็กส์กับคนมากหน้าหลายตา ก็ควรจะไปขอรับการตรวจสุขภาพที่กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) หากคุณมีอาการเจ็บปวด มีอาการคันหรือแสบ ฯลฯ ให้รีบไปรับการตรวจทันที ดูข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ได้ในส่วนที่ชื่อ Gesundheit (สุขภาพ)

นอกจากการใช้ถุงยางอนามัยแล้ว อีกทางหนึ่งในการป้องกันโรคติดต่อคือ การรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบประเภท B (Hepatitis B) และ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ได้สายพันธุ์หนึ่ง สำนักงานประกันสุขภาพในเยอรมนีรับผิดชอบจ่ายค่าฉีดวัคซีนนี้ให้สำหรับคนหนุ่มสาวที่อายุยังไม่ครบ 18 ปี ในประเทศสมาชิกสหพันธ์ยุโรป (EU) บางประเทศ เช่น ฮังการี ก็มีการฉีดวัคซีนให้วัยรุ่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบประเภท B (Hepatitis B) อยู่เป็นประจำ แต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศในสหพันธ์ยุโรป (EU) มีการฉีดวัคซีนแบบนี้ ตัวคุณเองมีบัตรประจำตัวบันทึกเรื่องการฉีดวัคซีน (Impfpass) หรือเปล่า? ในนั้นจะมีข้อมูลระบุเอาไว้ว่าคุณเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคอะไรแล้วบ้าง หากจำเป็น คุณก็ไปขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบประเภท B (Hepatitis B) ได้ที่กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) โดยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

แน่นอนว่าคุณไปหาหมอผิวหนังหรือหมอที่รักษาด้านกามโรคหรือหมอสูตินารีที่คลินิกเอกชนแห่งไหนก็ได้ หากคุณมีประกันสุขภาพหรือสามารถจ่ายค่าหมอเองได้ แต่คุณควรบอกหมอที่ไปหาด้วยว่าคุณทำอาชีพอะไร เพื่อที่ว่าหมอจะได้ประเมินอาการของคุณได้อย่างถูกต้อง

หากคุณเข้ามาทำงานที่ประเทศเยอรมนีเพียงครั้งคราวและระหว่างนั้นก็มีการหยุดพักงานเป็นเวลานาน เราแนะนำให้คุณเก็บตั๋วเดินทางเอาไว้และให้หาหลักฐานมายืนยันว่าเวลาอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดนั้นทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีพ

หากคุณใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีและหยุดการขายบริการทางเพศเป็นระยะเวลานาน ก็เข้าข่ายนี้เช่นเดียวกัน: คุณต้องหาหลักฐานมายืนยันว่า ตอนไม่ได้ทำงานขายบริการทางเพศนั้น คุณทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีพ คุณอาจจะเลี้ยงชีพจากเงินที่เก็บออมจากการทำงานขายบริการทางเพศก่อนหน้านั้นก็ได้ หากเป็นกรณีที่คุณทำงานได้เงินมากและได้เสียภาษีจากรายได้นั้นอย่างถูกต้อง

ทุกคนที่ถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) สามารถเข้าไปพักอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ตามที่ตนต้องการ (“การเปิดเสรีเรื่องสิทธิ์พำนักอาศัยภายใน EU”)

คนที่ถือสัญชาติอื่นก่อนจะเดินทางเข้ามาและเริ่มประกอบอาชีพในประเทศเยอรมนีได้จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพ (อิสระ) เสียก่อน ตามปกติแล้วคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) จะได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้นก็เฉพาะเมื่อสมรสกับคนถือสัญชาติเยอรมันเท่านั้น หากคุณสมรสอยู่ คุณก็สามารถทำงานในประเทศที่คู่สมรสของคุณถือสัญชาติอยู่เท่านั้น เช่น หากคุณมาจากประเทศเอกวาดอร์และสมรสกับชาวเบลเยี่ยมอยู่ คุณก็สามารถทำงานได้ภายในประเทศเบลเยี่ยมเท่านั้น หากคุณมาจากประเทศไนจีเรียและสมรสอยู่กับชาวอิตาเลี่ยน ก็สามารถทำงานได้ภายในประเทศอิตาลีเท่านั้น

หากถือวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานขายบริการทางเพศและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพอื่นใดด้วย

ดูแลรักษาสุขภาพของคุณ ทำได้ดังต่อไปนี้

 • บอกให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัย (ดูเรื่องข้อบังคับเรื่องการต้องใช้ถุงยางอนามัย)
 • ใช้เจลหล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงยางอนามัยฉีกขาดระหว่างการใช้
 • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบประเภท B (Hepatitis B)
 • ไปรับการตรวจสุขภาพ (โดยสมัครใจและโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน) ได้ที่กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) หากอยู่ที่ Nürnberg สามารถขอรับการตรวจการติดเชื้อ HIV/STI ได้ที่กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) (โทร. 0911-231 -2541)
 • หากถุงยางอนามัยเกิดการฉีกขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ให้รีบติดต่อเข้ามาหาเราหรือไปหากรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) หรือหมอหรือเภสัชกร คุณสามารถหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ได้และสามารถขอรับการตรวจว่าติดเชื้อโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ โดยการไปรับการตรวจที่กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กรมสาธารณสุข (Gesundheitsamt) ตั้งอยู่ที่ Burgstraße 4, ห้องหมายเลข 3 ชั้นล่าง เวลาเปิดทำการคือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัส เช้าและบ่าย โทร.: 0911-231-2767
 • อย่าใช้น้ำยาล้างช่องคลอด ช่องคลอดจะทำความสะอาดตัวมันเอง วันหนึ่งล้างด้วยน้ำเปล่าเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสบู่ ยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำหอม เพราะสารเหล่านี้จะทำลายแบคทีเรียในอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณ หากปริมาณแบคทีเรียในช่องคลอดอยู่ในระดับสมดุลย์ปกติตามธรรมชาติและมีสุขภาพสมบูรณ์ มันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคติดต่อต่างๆ หากมันไม่อยู่ในสภาพปกติเพราะทำความสะอาดมากจนเกินไป คุณก็มีโอกาสติดโรคติดต่อได้ง่ายหากถุงยางอนามัยเกิดฉีกขาดขึ้นมาระหว่างมีเพศสัมพันธ์

ใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคติดต่อแต่ไม่ป้องกันและทำให้ผู้อื่นติดโรคนั้นตามไปด้วย ถือว่ากระทำความผิดตามกฎหมาย ลูกค้าที่แอบถอดถุงยางออก ก็สามารถถูกลงโทษทางกฎหมายได้ หากคุณจดจำตัวเขาได้ (แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัย ตำรวจ จำหมายเลขทะเบียนรถ ฯลฯ) คุณก็สามารถไปแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีเขาได้ หากเขาเอาโรคติดต่อมาติดคุณ เขาจะยิ่งโดนลงโทษหนักขึ้นไปอีก หากคุณเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาและคุณต้องการเก็บเด็กคนนั้นไว้ไม่ทำแท้ง เขาก็ต้องจ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กคนนั้นไปจนกว่าเด็กคนนั้นจะโต

คุณไม่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพกายอย่างเดียว แต่ควรดูแลรักษาสุขภาพจิตของตัวเองด้วย
คิดให้ดีๆ ว่าต้องการให้บริการทางเพศรูปแบบไหนและไม่ต้องการรูปแบบไหน ขอให้คิดเอาไว้เสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน หากมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวาร ก็ให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วย
หากมีใครปฏิบัติต่อคุณไม่ดี ลงไม้ลงมือกับคุณ หลอกลวงคุณ ใช้ความรุนแรงกับคุณ ขอให้ดูเรื่อง การใช้ความรุนแรง ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ขอให้รู้ไว้ว่า:

หากตกอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มากๆ สามารถติดต่อไปที่หน่วยฉุกเฉิน Krisendienst Mittelfranken (โทร.: 0911 / 4248550) เปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ระหว่าง 18 ถึง 24 นาฬิกา ที่นั่นมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาต่างๆ ได้หลายภาษา

หากเป็นช่วงเปิดทำการของเรา คุณก็สามารถติดต่อเข้ามาหา KASSANDRA ได้!

การใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินพอดีอาจทำให้คุณขาดสติจนยอมทำอะไรที่ปกติแล้วคุณไม่ทำ (เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือมีเพศสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ ในรูปแบบที่ปกติแล้วคุณไม่ทำ) หากต้อง “ค้าประเวณีแลกเปลี่ยนกับของ” (หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์เพื่อหาเงินมาซื้อสารเสพติด, การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสารเสพติดหรือที่นอน ฯลฯ) คุณควรระมัดระวังตัวเองให้ทำงานขายบริการในลักษณะนี้ในสภาพที่มีสติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหากทำอะไรไปแล้วต้องมาเสียใจในวันต่อมา ไม่ส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพกาย แต่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตของคุณด้วย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง สารเสพติด / การใช้สารเสพติดอย่างปลอดภัย / สภาวะการติดเหล้ายา หากอยู่ที่ Nürnberg คุณสามารถติดต่อขอได้ที่สมาคมเหล่านี้ เช่น Mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe oder Lilith e.V. – Frauen beraten Frauen ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายบริการทางเพศ คุณสามารถสอบถามข้อมูลจาก KASSANDRA ได้ คนที่ใช้สารเสพติดหรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ก็สามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้!

สถานที่ทำงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเมนต์ ห้องเช่าในตึกทำงาน ซาวน่าคลับ หรือถนน ล้วนมีข้อดีและข้อเสีย เวลาในการทำงานแตกต่างกันและกลุ่มลูกค้าที่มาก็ไม่เหมือนกัน สถานที่ทำงานแต่ละแห่งก็เหมาะกับผู้ขายบริการทางเพศบางกลุ่มและไม่เหมาะกับบางกลุ่ม ให้ตรวจสอบดูด้วยว่าสถานที่ทำงานแต่ละแห่งนั้นอยู่ในเขตห้ามค้าประเวณีหรือไม่ (ดูข้อมูลเรื่องเขตห้ามค้าประเวณี (Sperrbezirk))! ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ก็สามารถติดต่อเข้ามาหา KASSANDRA ได้

ที่ประเทศเยอรมนีมีหน่วยงานให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ แทบจะทุกเรื่อง สำหรับชาวต่างชาติที่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะมาอย่างถูกกฎหมายหรือลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ก็มีหน่วยงานให้คำปรึกษาสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกัน หากคุณไม่รู้ว่าควรจะติดต่อไปยังหน่วยงานไหน ก็สามารถสอบถามกับเราได้

แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่เมือง Nürnberg คุณก็สามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ เรายินดีให้ความช่วยเหลือหาข้อมูลเรื่องหน่วยงานให้คำปรึกษาในเขตที่คุณพักอาศัยอยู่หรือในเรื่องที่คุณมีคำถามข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ

ในประเทศเยอรมนี อนุญาตให้คนที่อายุเกิน 18 ปีแล้วค้าประเวณีได้

หากคนที่อายุน้อยกว่า 18 ไปขายบริการทางเพศ ไม่ถือว่าพวกเขาผิดกฎหมาย แต่คนที่ให้ที่เขาทำการขายบริการทางเพศจะถูกถือว่าทำผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ พวกที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปหาลูกค้าตามท้องถนนซึ่งนี่นับเป็นรูปแบบการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง การขึ้นรถไปกับแขกและ/หรือไปที่บ้านของแขกมักนำมาซึ่งปัญหาถูกแขกใช้ความรุนแรงด้วย จึงไม่แนะนำให้เลือกใช้รูปแบบการทำงานนี้โดยเด็ดขาด KASSANDRA ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขายบริการทางเพศที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์อนุญาตด้วย

โดยพื้นฐานแล้วผู้ใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นที่อายุไม่ถึง 18 โดยจ่ายเงินให้เป็นการตอบแทนถือว่ากระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่อายุต่ำกว่า 16

ที่ประเทศเยอรมนีมีกฎหมายพิเศษควบคุมสำหรับผู้ขายบริการทางเพศที่มีอายุระหว่าง 18-21 หากผู้ขายบริการทางเพศคนหนึ่งอายุน้อยกว่า 21 และฟ้องร้องผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศคนใดคนหนึ่ง (เรื่องการใช้ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) หากศาลตัดสินให้ผู้ประกอบการผิด ผู้ประกอบการรายนั้นก็จะโดนลงโทษสูงกว่าในกรณีที่ผู้ขายบริการทางเพศที่ฟ้องร้องมีอายุเกิน 21 ปีแล้ว
คนที่ชักนำให้คนที่อายุน้อยกว่า 21 ปีแล้วเข้ามาค้าประเวณีก็ถือว่ากระทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน นี่นับเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศ กล่าวคือ หากมีตำรวจมาตรวจ แล้วผู้ขายบริการทางเพศคนหนึ่งซึ่งอายุต่ำกว่า 21 ปีแจ้งแก่ตำรวจว่านี่เป็นที่ทำงานที่แรกของตน ตำรวจก็จะดำเนินคดีกับเจ้าของสถานบริการ โดยอาจเป็นการตั้งข้อหาเรื่องการค้ามนุษย์