Menu Zavřeno

Ochrana osobních údajů

Ustanovení o ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše data proto zpracováváme výhradně na základě právních předpisů. V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat.

Zásady, jako je ekonomika dat, transparentnost a bezpečnost, jsou proto naší nejvyšší prioritou.

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Kassandra e.V.

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 21

90402 Nürnberg

1. Proč ukládáme data o Vás? (Zpracování a právní základ)

Shromažďujeme osobní údaje během návštěvy naší domovské stránky i při použití kontaktního formuláře.

Pro uzavření smlouvy s Vámi je požadováno poskytnutí Vašich údajů. Pokud údaje neposkytnete, není uzavření smlouvy možné.

2. Jaká data od vás zpracováváme?

Příjmení

Křestní jméno

E-mail

3. Předáváme Vaše osobní údaje?

Neexistuje žádné jiné použití ani předání třetím stranám.

4. Proč používáme cookies?

Používáme cookies na naší domovské stránce, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá.

Pokud si to nepřejete, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o nastavení cookies, a to povolíte pouze v konkrétním případě.

Měříme tím pseudonymizovanou frekvenci zobrazení stránek, obecnou navigaci na našich stránkách, které informace na našem webu jsou pro Vás obzvláště zajímavé.

5. Proč používáme sledovací data?

Chování uživatelů našich webových stránek reprodukuje pseudonymizovaně naše digitální nabídky.

Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby nebyly ukládány žádné cookies.

Tyto pseudonymizované uživatelské profily nejsou kombinovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez konkrétního výslovného souhlasu dotyčné osoby.

6. Jak chráníme Vaše údaje?

Naše webové stránky jsou šifrovány tzv. SSL procedurou (Secure Socket Layer), takže důvěrný a osobní obsah našich uživatelů i osobní data jsou přenášena bezpečně. Data zašifrovaná pomocí SSL nemohou číst třetí strany. Šifrování SSL v reklamě uvidíte v řádku prohlížeče „https://“.

7. Kdy smažeme Vaše data?

Údaje, které podléhají zákonným dobám uchovávání, budou uchovávány a po uplynutí zákonné lhůty běžně vymazány, pokud již nejsou pro plnění smlouvy nutné. Pokud to nebude mít vliv na údaje, budou vymazány, jakmile budou odstraněny účely uvedené v bodě 1.

8. Jak můžete změnit nebo smazat svá data u nás?

Na Vaši žádost opravíme, zablokujeme nebo vymažeme údaje o Vás, pokud s tím nebudou v rozporu jiné právní předpisy (např. povinnost uchovávat faktury).

9. Jak můžete vznést námitky proti použití Vašich údajů / práva na odvolání?

Proti použití Vašich údajů pro propagační účely můžete kdykoli vznést námitku krátkým písemným oznámením (poštou nebo e-mailem) nebo odvolat svůj souhlas/schválení.

10. Můžete zjišťovat Vaše data? (Informace)

Máte právo se kdykoli zeptat, která data o Vás zpracováváme. Kontaktujte prosím odpovědnou osobu.

11. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat přímo (viz tiráž). Jsme Vám také k dispozici v případě žádostí o informace, návrhů nebo stížnosti.

Odpovědný ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení s právním charakterem souvisejícím s ochranou údajů je asociace Kassandra e.V. (viz tiráž).

info@bender-dienstleistungen.de / Nina Ben Yagoub / pověřenec pro ochranu osobních údajů

12. Stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo pokud Vaše nároky na ochranu údajů byly jiným způsobem porušeny, můžete podat stížnost orgánu dozoru.