Menu Close

คำแถลงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการประมวลผลข้อมูลของคุณบนพื้นฐานที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น ในส่วนข้อมูลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวส่วนนี้เราขอให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับแง่มุมสำคัญๆ ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความโปร่งใส และความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลนั้้น

1. ทำไมเราจึงต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ? (วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและพื้นฐานของกฎหมาย)

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมใช้บริการโฮมเพจของเรา หรือเข้ามาใช้แบบฟอร์มในการติดต่อกับทางเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การจัดเก็บข้อมูลของคุณจำเป็นสำหรับการทำสัญญากับคุณ หากคุณไม่เปิดเผยข้อมูลต่อเรา เราก็ไม่สามารถทำสัญญานั้นๆ กับคุณได้

2. เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเรื่องอะไรบ้าง

นามสกุล

ชื่อ

อีเมล

3. มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ผู้อื่นหรือไม่?

ไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม

4. เหตุใดเราจึงใช้คุกกี้ (Cookie)?

เราใช้คุกกี้บนโฮมเพจของเราเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณไม่ต้องการตามนั้น คุณก็สามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณให้บราวเซอร์แจ้งการติดตั้งคุกกี้ให้คุณทราบและให้คุณแจ้งอนุญาตเป็นกรณีกรณีไป

เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะวัดการเยี่ยมชมเนื้อหาในเพจต่างๆ ของเราว่าได้รับการเปิดดูหน้าไหนบ่อยแค่ไหนโดยบันทึกผู้ใช้เป็นนามแฝงเพื่อดูว่าเนื้อหาอันไหนที่คุณสนใจ

5. เราใช้ข้อมูลติดตามหรือ Tracking เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

ในส่วนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเราจัดเก็บพฤติกรรมการใช้ของผู้เข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจของเราโดยระบุเป็นนามแฝงของผู้นั้น

คุณสามารถป้องกันเรื่องดังกล่าวได้ โดยการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณไม่ให้ทำการจัดเก็บคุกกี้

โปรไฟล์การใช้ที่ระบุเป็นนามแฝงนี้จะไม่ถูกนำมารวมกับข้อมูลส่วตัวของผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้นั้นโดยเด็ดขาด

6. คุณจะคุ้มครองข้อมูลของคุณได้อย่างไร?

เว็บไซต์ของเราใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งมีชื่อเรียกว่า SSL (Secure Socket Layer) ทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันว่าเนื้อหาส่วนตัวและที่ไม่ควรตกถึงมือผู้อื่นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างไม่เกิดการรั่วไหล บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ส่งผ่านมาตรฐาน SSL ได้ คุณสามารถสังเกตเห็นการใช้มาตรฐานการรัษาความปลอดภัยของการส่งข้อมูลนี้บนเว็บไซต์ของเราได้จากตรง URL ของเว็บไซต์ของเราที่จะตั้งค่าเป็น “https://” ตลอด

7. เราจะลบข้อมูลของคุณเมื่อไร? 

ข้อมูลที่ต้องเก็บไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมายจะได้รับการเก็บรักษาไว้และเมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนดก็จะถูกลบไปตามปกติหากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องถูกนำมาใช้เพื่อทำให้สัญญาเสร็จสิ้นอีกต่อไป หากไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกลบไปเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังระบุเอาไว้ในหัวข้อ 1 แล้ว

8. คุณจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่อยู่กับเราหรือจะสั่งให้ลบข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร?

หากคุณแจ้งความประสงค์ในเรื่องดังกล่าวเข้ามา เราก็จะทำการแก้ไข ปิดกั้น หรือลบข้อมูลของคุณที่เราบันทึกเอาไว้ หากไม่เป็นการขัดข้อกฎหมายอื่นๆ (เช่น หน้าที่ในการเก็บข้อมูลของใบเสร็จรับเงินต่างๆ)

9. คุณจะบอกเลิกคำอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างไร / สิทธิ์บอกเลิกคำอนุญาต?

คุณสามารถบอกเลิกการนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านโฆษณาหรือบอกเลิกความเห็นชอบ/คำอนุญาตในเรื่องดังกล่าวได้ด้วยการแจ้งให้เราทราบอย่างสั้นๆ (ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล)

10. คุณสามารถเรียกดูข้อมูลของคุณได้หรือไม่? (เรียกดูข้อมูล)

คุณมีสิทธิ์เรียกดูว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลใดบ้างของคุณ กรุณาติดต่อกับผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้

11. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามกับเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อมาหาเราได้โดยตรง (ดูในส่วนข้อมูลเรื่องผู้จัดทำหรือ Impressum) หากต้องการข้อมูล มีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อร้องเรียน คุณก็สามารถติดต่อกับเราได้

ผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาตามนัยยะของระเบียบสหพันธ์ยุโรปว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Datenschutz-Grundverordnung) ตามนัยยะของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ในประเทศสมาชิกต่างๆ ของสหพันธ์ยุโรป และตามนัยยะข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีลักษณะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ Kassandra e.V. (ดูในส่วนข้อมูลเรื่องผู้จัดทำหรือ Impressum)

info@bender-dienstleistungen.de / Nina Ben Yagoub / ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

12. การร้องเรียน

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลทำอย่างผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลของท่านในทางใดทางหนึ่ง ท่านก็สามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวนี้ต่อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้ได้