Меню Затваряне

Kassandra e.V. е звено за контакт за всички хора, които работят като проституиращи или в търговията със секс, както и за всички, които се интересуват от темата сексуални услуги.

Чрез различни проекти KASSANDRA предлага широка гама от професионално и културно образование на секс-работници, консултации и подпомагане по въпроси, свързани със спецификата на работата и екзистенциални проблеми, превенция на зависимости ХИВ / БПИ, психосоциална стабилизация и насърчаване на интеграцията на мигриращите секс-работници.

 

Всички въпроси …

В нашия консултативен център можеш да зададеш екзистенциални въпроси и въпроси, свързани със спецификата на сексуалните услуги. Можеш да получиш информация и консултация от нашия педагогически персонал. Също и за въпроси относно Закона за закрила на проституиращите (ProstSchG) при нас си на правилното място.

… на твоя език …

Ако е необходимо можем да ти подсигурим преводачка. Свържи се с нас за да получиш консултация на твоя език. 

 

… анонимно, безплатно и запазвайки конфиденциалност…

Ние консултираме анонимно. Нашата помощ е безплатна за сексуални работници. Ние спазваме задължението за конфиденциалнос.

 

… уважително …

С имформация и консултация показваме възможности и начини за да те подкрепяме при взимането на твоите независими решения. 

първоначални консултации на секс- работници, в т. ч. клиенти / съдържатели на заведения, предлагащи сексуални услуги от които:
0
лично
0
по телефона
0
онлайн
0
редовни клиенти
0
консултации през 2021 г.
0
контакта при работа на терен
0
секс-работници
0
клиенти
0
съдържатели на заведения, предлагащи сексуални услуги
0

Редовно посещаваме апартаменти, клубове, публични домове, улица Фрауентормауер и други места, на които се извършва проституция в Нюрнберг, Фюрт и Ерланген. Чрез социалните работници на терен лицата, предлагащи сексуални услуги получават информация и консултация директно на работното място. При обиколките в работата на терен достигаме и до секс-работници, които работят за кратко или само временно в района на компетентност на KASSANDRA.

Чрез работата на терен често се осъществяват контакти със съдържатели на заведения. В резултат на поддръжането на редовни контакти ние придобиваме реалистичен поглед върху проституцията като бранш и поради това можем да оценим правилно процесите на промяна и да направим прогнози за развитието. При работата на терен ние се стараем да не нарушаваме текущата работа, но при подходяща възможност предлагаме разговори и консултации директно на работното място.

Чрез работата на терен на нашия мъжки екип за работа на терен ние имаме достъп до местния район за мъжка проституция.

KASSANDRA информира и консултира също момчета и мъже по въпроси, свързани с проституцията.

В областта на мъжката проституция рискът от заразяване с ХИВ / БПИ играе важна роля не само поради по-голямата вероятност да попаднат на клиенти, заразени с ХИВ /БПИ. Условията на работа в областта на мъжката проституция често са по-несигурни, отколкото при жените. Момчетата и мъжете често работят сами, през нощта и на открито (по-точно казано там възникват техните контакти). Това включва риска да станат жертва на насилие.

Ходенето с клиенти в техните жилища по принцип е също опасно. Съвместната употреба на наркотици като сексуална стимулация също е широко разпространена и включва риска, въпреки че им е известно, че трябва да използват презервативи в крайна сметка да не го правят. Много от проституиращите търсят само временен източник на доходи, не възприемат себе си като секс-работници и не работят професионално. Освен това в повечето случаи те работят незаконно (в зони, забранени за проституция) и поради това като предпазна мярка не се представят открито като проститутиращи. Поради това работата на терен изисква голям усет.

При желание за професионална преориентация, ние подпомагаме секс-работниците чрез консултации и предложения, като например курсове по немски език и обучения за кандидатстване за работа. Ние придружаваме при всички необходими стъпки по пътя към трудови взаимоотношения със социално осигуряване или самостоятелна дейност. Лицата, предлагащи сексуални услуги, са разнородна група. Те се различават по възраст, националност, семейно положение, както и по ниво на образование, езикови умения и културна среда.

 

Актуалният пазар на труда служи като ориентир за осъществяване на процеса на реализация. Ние проучваме наличните компетенции и ресурси и мотивираме за използване на потенциала.

Нашата цел е индивидуално, съобразено с нуждите и ресурсно ориентирано подпомагане на секс-работниците в търсенето на професионални алтернативи извън сексуалните услуги и интеграцията им на легалния пазар на труда.

Kassandra е член…