Menu Zavřeno

Poradna

Obecné

informace

Kassandra e.V. je kontaktem pro všechny osoby, které pracují jako prostitutky a prostituti nebo působí v sexuálním průmyslu, a také pro ty, kteří se zajímají o téma sexuální práce.

Prostřednictvím různých projektů nabízí KASSANDRA širokou škálu odborného a kulturního vzdělávání pro sexuální pracovnice a pracovníky, poradenství a podporu v otázkách souvisejících s prací a existenčních otázkách, pro prevenci závislosti a HIV/STI, psychosociální stabilizací a podporu integrace migrovaných sexuálních pracovnic a pracovníků.

Kassandra radí anonymně a zdarma. Osobně, online nebo telefonicky.

bs1
bs2
bs3
#027bs
#026bs
#024bs

Zurück
Weiter

Nabídky

KASSANDRA

Všechny dotazy …

V našem poradenském centru existenciální a specifické profesní týkající se sexuální práce. Na naše poradenské centrum se můžeš obrátit jak s existenciálními  otázkami tak i se specifickými profesními  otázkami týkající se sexuální práce. Od našich pedagogických pracovnic můžeš získat informace a rady. I ohledně otázek týkajících se zákona o prostituci (ProstSchG) jsme ti praví.

… v tvém jazyce …

Bei Bedarf können wir eine Übersetzerin für Dich organisieren. Bitte melde Dich bei uns, damit wir Dich in Deiner Sprache beraten können.

 

… anonymně, zdarma a důvěrně …

Wir beraten anonym. Unsere Angebote sind für Sexarbeiter*innen kostenfrei. Wir unterliegen der Schweigepflicht.

…. dokáže ocenit …

Mit Information und Beratung zeigen wir Möglichkeiten und Wege auf, um Dich bei Deinen eigenständigen Entscheidungen zu unterstützen.


Poradenství


Streetwork


Prostituce muž-muž


Změna povolání

0
počátečních konzultací sexuálních pracovníků, včetně zákazníků/provozovatelů, z toho:
0
osob.
0
tel.
0
online
0
vracejících se klientů
0
konzultací v roce 2021 (koróna)
0
kontaktů při streetworkingu
0
sexuálních pracovnic
0
zákazníků
0
provozovatelů

Streetwork

Pravidelně navštěvujeme  priváty, kluby, bordely, červenou uličku Frauentormauer a další místa prostituce v Norimberku, Fürthu a Erlangenu. Prostřednictvím práce v terénu získávají sexuální pracovnice a pracovníci informace a rady přímo na pracovišti.

V rámci pochůzek na ulici se také dostanou k sexuálním pracovnicím a pracovníkům, kteří teprve krátce nebo pouze dočasně pracují ve spádové oblasti KASSANDRA.

Dokonce i kontakty na provozovatele často vznikají při práci na ulici. Pravidelnou kontaktní péčí získáváme realistický náhled do odvětví prostituce, a jsme proto schopni přesně posoudit procesy změn a předpovídat vývoj.

Při teréní práci dbáme na to, abychom nenarušili současný provoz, ale nabízíme diskusi a rady přímo na pracovišti, jestliže je k tomu vhodná příležitost.

Prostituce muž-muž

Vyhledávání ze strany našeho mužského streetworkového týmu nám umožňuje přístup k místní „scéně prostitutů“.

KASSANDRA také informuje a radí chlapcům a mužům v otázkách týkajících se prostituce.

V oblasti mužské prostituce hraje hlavní roli riziko infekce HIV/STI, a to nejen kvůli větší pravděpodobnosti setkání se s klienty infikovanými virem HIV a/nebo STI. Pracovní podmínky v mužské sexuální práci jsou často nejistější než u žen. Chlapci a muži často pracují sami, v noci a venku (nebo tam navazují kontakty). To znamená riziko, že se stanou obětí násilí.

V zásadě nebezpečné je také jít se zákazníky do jejich bytu. Společné užívání drog pro sexuální stimulaci je také rozšířené a zahrnuje riziko, že navzdory lepším znalostem  se použití kondomu nakonec neuskuteční. Mnoho prostitutů hledá jen příležitostně zdroj příjmů, nepovažuje se za sexuální pracovníky a stěží se profesionalizuje. Kromě toho působí ve většině případů ilegálně (uzavřená oblast) a jako preventivní opatření proto otevřeně nevystupují jako prostituti. Proto terénní práce vyžaduje velkou intuici. Je to však o to důležitější, protože tato cílová skupina je také méně informována o podpůrných nabídkách.

Kassandra radí anonymně a zdarma.
Osobně, online nebo telefonicky.

Pravidelně navštěvujeme místa provozování prostituce a místa setkávání scény, abychom navázali kontakty a zveřejnili nabídky Kassandry.

Změna povolání

V případě zájmu o profesionální přeorientování podporujeme sexuální pracovnice a pracovníky prostřednictvím poradenství a nabídek, jako jsou například kurzy německého jazyka a školení jak napsat žádost o práci. Doprovázíme je při všech potřebných krocích na cestě do zaměstnání podléhajících sociálnímu pojištění nebo do samostatné činnosti.

Sexuální pracovníci jsou heterogenní skupina. Liší se věkem, národností, rodinným stavem i školní, jazykovou a profesní úrovní vzdělání a kulturním zázemím.

Současný trh práce slouží jako orientace pro realisticky proveditelný vývojový proces. Prozkoumáme stávající kompetence a zdroje a motivujeme je k využití potenciálu.

Naším cílem je poskytovat individualizovanou podporu sexuálním pracovníkům orientovanou na potřeby a zdroje, kteří hledají náhradní pracovní alternativy mimo sexuální průmysl a integraci do primárního trhu práce.

Financování

a podpora

Práce specializovaného poradenského centra Kassandra je financována z různých projektů a institucionálního financování:

Město Norimber


Institucionální financování

Město Erlange


Institucionální financování

Okres Mittelfranke


Prevence závislosti v souvislosti s prostitucí

Země Bavorsko


Prevence HIV/STI v souvislosti s prostitucí

Bavorský fond trhu práce


Nabídky pro profesní přeorientování

Bavorské ministerstvo


Nabídky na podporu ,

integraci žen

Ostatní


Různé malé projekty s různými dárci

Kassandra je členem …