Menu Zavřeno

Tiráž

Kassandra e.V.
Endterstr. 6
90459 Nürnberg

Tel: +49 (0) 911-376 52 77
Fax: +49 (0) 911-376 52 799
E-Mail: kassandra@kassandra-nbg.de

Za obsah odpovídá dle § 55, odst. 2 RStV:

Kassandra e.V.

Jakékoli použití textů, obrázků, grafiky a programových kódů vyžaduje písemné svolení autora.

Website-Host:

Noris-ITK UG

datenschutz@noris-itk.de

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7, odst.1 zákona o telekomunikačních médiích (TMG) za vlastní obsah na těchto stranách podle obecné legislativy. Upozorňujeme však, že poskytované příspěvky nenahrazují právní odborné poradenství. Jedná se pouze o obecné informace, jejichž správnost, úplnost, aktuálnost a kvalitu nemůžeme zaručit ani přislíbit.

Podle § 8 až 10 TMG jakožto poskytovatel služeb nemáme povinnost sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani pátrat po okolnostech, které svědčí o nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecné legislativy zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy je známo konkrétní porušení. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídky a služby obsahují mimo jiné odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah ani za právní správnost, úplnost a dostupnost. Za obsah odkazovaných stránek a následné škody způsobené použitím nebo nepoužíváním takovýchto informací je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel uvedené stránky. Toto omezení platí stejně pro cizí záznamy v knize návštěv.

Propojené stránky jsou zkontrolovány v době propojení z důvodu možného právního porušení, zejména porušení občanského, trestního a práva na ochranu mládeže.  Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není akceptovatelná bez konkrétního důkazu o porušení zákona. Po oznámení jakéhokoli porušení budeme jednat svědomitě a takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. To se týká zejména grafik, zvuků, zvukových dokumentů, textů a tištěných a elektronických publikací. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití. Komerční použití takových děl a obsahů je přísně zakázáno.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen naší redakcí, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran označen jako chráněný a je chráněn autorským právem. Pokud (přesto objevíte) porušení autorských práv, žádáme Vás o upozornění. Jakmile budeme informováni o jakémkoli porušení autorských práv, okamžitě odstraníme takový obsah z našich stránek nebo identifikujeme díla po konzultaci s příslušným autorem s odpovídajícím oznámením o autorských právech.