Menu Close

Kassandra e.V.
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 21
90402 Nürnberg

Tel: +49 (0) 911-376 52 77
Fax: +49 (0) 911-376 52 799
E-Mail: kassandra@kassandra-nbg.de

ผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหาตามมาตรา § 55 Abs. 2 กฎหมาย RStV คือ
Kassandra e.V.
การจะนำข้อความ รูปภาพ กราฟฟิค หรือโปรแกรมโค้ดจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ก่อน

Website-Host:

Noris-ITK UG

datenschutz@noris-itk.de

ความรับผิดสำหรับเนื้อหา

ในฐานะผู้ให้บริการ เรามีความรับผิดสำหรับเนื้อหาของเราในเว็บไซต์เหล่านี้ตามมาตรา 7 วรรค 1 ของกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (German Telemedia Act – TMG) อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่เรานำเสนอในนี้ไม่อาจทดแทนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เราไม่สามารถรับรองและรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความทันสมัยและ/หรือคุณภาพของข้อมูลดังกล่าวได้

ตามมาตรา 8 ถึง 10 ของ TMG ผู้ให้บริการไม่มีภาระผูกพันที่จะเฝ้าติดตามตรวจสอบข้อมูลที่ส่งหรือจัดเก็บโดยถาวร หรือค้นหาหลักฐานที่บ่งชี้กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะนำข้อมูลออกหรือปิดกั้นการใช้ข้อมูลนั้นไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีนี้ ความรับผิดนั้นเป็นไปได้ ณ เวลาที่รับทราบการละเมิดกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะถูกนำออกในทันทีที่เรารับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

ความรับผิดสำหรับการเชื่อมโยง (Links)

รูปแบบความช่วยเหลือและบริการต่างๆ มีข้อมูลที่รวมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามภายนอก เราไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงมีความรับผิดชอบในเนื้อหาของตนเสมอ หากมีผู้อื่นเข้ามาเขียนข้อความในสมุดเยี่ยมชม (Gästebuch) เราก็ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน

เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงได้รับการตรวจสอบสำหรับการละเมิดกฎหมายที่อาจเป็นไปได้ ณ เวลาที่สร้างการเชื่อมโยง ไม่พบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายใด ๆ ณ เวลาที่สร้างการเชื่อมโยง การเฝ้าตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงแบบถาวรนั้นไม่สามารถทำขึ้นได้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่สมเหตุสมผลว่ามีการละเมิดกฎหมาย การเชื่อมโยงที่ผิดกฎหมายจะถูกนำออกในทันทีที่เรารับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาและการรวบรวมที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์เหล่านี้โดยผู้ให้บริการเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมนี การทำซ้ำ การแก้ไข การกระจาย และการใช้งานประเภทใดๆ นอกขอบเขตของลิขสิทธิ์นั้นจำเป็นต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สร้างหรือผู้คิดค้น การดาวน์โหลดหรือคัดลอกเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับอนุญาตเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น การใช้เนื้อหาของเราในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้คิดค้นนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามได้รับการเคารพตราบใดที่เนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้มาจากผู้ให้บริการ เนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์เหล่านี้จะได้รับการระบุให้ทราบตามนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านสังเกตเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ เนื้อหาดังกล่าวจะถูกลบออกทันที หรือไม่ก็จะระบุผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจนเมื่อได้ติดต่อขออนุญาตการใช้งานจากเจ้าของลิขสิทธิ์เหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว