Menü Bezárás

Adatvédelmi

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alapfeltételek, mint adattakarékosság, átláthatóság és biztonság legfontosabbak számunkra.

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért az Ön adatait kizárólag a törvény előírásai alapján kezeljük. Az adatvédelmi információ tájékoztatja Önt az adatkezelés legfontosabb szempontjairól.

A felelős személy elérhetőségei:

Kassandra e.V.

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 21

90402 Nürnberg

1. Miért tárolunk adatokat Önről? (adatkezelés és jogi alap)

A honlapunkon való látogatása alkalmával, valamint az űrlap használata kapcsán személyes adatokat gyűjtünk Önről.

Az Önnel való szerződéskötéshez szükségünk van az Ön adataira. Amennyiben Ön az adatait nem bocsátja rendelkezésünkre, a szerződékötés nem lehetséges.

2. Az Ön mely adatait dolgozzuk fel

Vezetéknév

E-mail

Minden adat amit nekünk továbbít

3. Továbbadjuk a személyi adatait?

Az Ön adatainak más jellegű felhasználására és harmadik feleknek való tovább adására nem kerül sor.

4. Miért alkalmazunk sütiket?

Annak érdekében, hogy ajánlatunk felhasználóbarát legyen a honlapunkon, sütiket alkalmazunk.

Amennyiben Ön erre nem tart igényt, olyan formában tudja beállítani a böngészőt, hogy az a sütik használatát jelezze, és Ön ezt csak egyes esetekben engedélyezi.

Ennek a segítségével álnevesítve tudjuk az oldalak megtekintésének gyakoriságát mérni, valamint ez nyújt általános tájékoztatást számunkra arról, hogy a honlapunkon mely információk különösen érdekesek az Ön számára.

5. Miért használunk követési adatokat?

Digitális ajánlatainkon álnevesített módon tudjuk követni honlapunk látogatóinak felhasználói magatartását.

Ezt Ön úgy tudja megakadályozni, hogy böngészőjét úgy állítja be, hogy az ne tudjon sütiket használni.

Ezek az álnevesített felhasználói profilok az érintettek külön és kizárólagosan erre irányuló beleegyezése nélkül nem összekapcsolhatók a személyi adatokkal az álnév használóján keresztül.

6. Hogyan védjük az Ön adatait?

Weboldalunk az un. SSL-technikával (Secure Socket Layer) titkosított, ílymódon felhasználóink bizalmas és magán tartalma valamint személyes adatai biztonságosan átadhatók. Az adatok, amelyek SSL-technikával titkosítottak harmadik felek által nem olvashatóak. Az SSL-technikát az Ön böngészője a következőképpen jelzi: „https://“.

7. Mikor töröljük az Ön adatait? 

Azok az adatok, amelyek törvényes adatmegőrzési határidő alá tartoznak, megőrzésre kerülnek és a törvényes határidő lejáratát követően, ha a szerződés teljesítése szempontjából már nem szükségesek, automatikusan törlésre kerülnek. Ha ez itteni adatokat nem érint, azok törlésre kerülnek, amint az 1. pontban megnevezett célok megszűnnek.

8. Hogyan tudja adatait nálunk megváltoztatni vagy töröltetni?

Az Ön kérésére nálunk rögzített adatait helyesbíteni, zárolni vagy törölni tudjuk, amennyiben ennek törvényes szabályozás (pl. számlák megőrzési kötelezettsége) nem áll útjában.

9. Hogy tudja Ön adatainak felhasználását visszavonni/ Elállási jog?

Adatainak hírdetési célokra történő felhsználását mindenkor, egy rövid írásbeli közléssel (postai úton vagy e-mailen) felmondhatja, illetve beleegyezését/engedélyét visszavonhatja.

10. Le tudja kérdezni az adatait? (Felvilágosítás)

Önnek mindenkor joga van felvilágosítást kérni arról, hogy mely adatait dolgozzuk fel. Kérjük ebből a lépjen kapcsolatba az illetékes személlyel.

11. Továbbíthatja az adatait? (Az adatátvitelhez való jog)

 Az adatait átadhatja nekünk. Értesítsen arról, melyik adatait vihetjük át es hová. Ezeket a megfelelő formában rendelkezésére bocsátjuk.

12. Az adatai feldolgozása korlátozható? (Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog)

 Az Ön kívánságára az adatai feldolgozását korlátozhatjuk. Erre hívatkozva bármikor kapcsolatba léphet velünk.

13. Kapcsolatteremtés

Amennyiben az adatvédelemre vonatkozó utalások tárgyában kérdései vannak, vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan információt szeretne kapni, kérjük forduljon közvetlenül hozzánk (lásd impresszum). Felvilágosítás, javaslat és panasz esetén is szívesen rendelkezésére állunk.

A Kassandra b.E. felelős az adatvédelmi-alaptörvény értelmében, valamint az Európai Unió tagállamaiban érvényes egyéb adatvedelmi törvények és más adatvédelmi előírások rendelkezései szerinti ügyekben (lásd impresszum).

info@bender-dienstleistungen.de / Nina Ben Yagoub / A felelős személy elérhetőségei

14. Panaszok

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy adatainak feldolgozása az adatvédelmi törvényt vagy valamilyen más módon az Ön adatvédelmi igényét megsérti, panaszt tehet a felügyelőbizottságnál.